Jeszcze trochę cierpliwości - modernizacja SUW

24 lutego br. w kargowskim ratuszu odbyło się drugie spotkanie Rady Budowy inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody”. W roboczej naradzie oprócz burmistrza i prezesa spółki komunalnej ZGK Henryka Jagody uczestniczyli – dyrektor Realizacji Kontraktów firmy Metrolog z Czarnkowa, pani kierownik budowy z zespołem inżynierów branżowych oraz inspektorzy nadzoru. Wykonawcy inwestycji przedstawili stan zaawansowania robót oraz harmonogram prac na najbliższe tygodnie. Dotychczas rozbudowano budynek, wylano fundamenty pod dwa zbiorniki retencyjne o pojemności po 200 m3 i rozpoczęto ich montaż, polegający na posadowieniu, połączeniu spawami i śrubami oraz termoizolacji. Ponadto rozpoczął się montaż czterech filtrów. Na placu budowy zgromadzono złoża chalcedonitowe, którymi zostaną wypełnione filtry. Wydajność stacji uzdatniania zostanie podwojona, stąd założono montaż czterech filtrów zamiast dwóch pracujących w poprzedniej technologii. Wykonawca potwierdził, że termin zakończenia inwestycji zadeklarowany na koniec czerwca br. zostanie dotrzymany.

Inwestycja zainicjowana w 2019 roku z uwagi na pogarszającą się jakość wody wkrótce się zakończy i do domostw mieszkańców Kargowej i Chwalimia zostanie doprowadzona woda o właściwych parametrach. Opóźnienie realizacji tej inwestycji spowodowane było długim okresem oczekiwania na środki Unii Europejskiej, o które zawnioskowaliśmy jeszcze w październiku 2019 roku. Umowa na dofinansowanie inwestycji została podpisana w październiku 2020 r. Zadanie o wartości ponad 2 mln zł otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63 % kosztów inwestycji.

Prosząc mieszkańców o jeszcze trochę cierpliwości informujemy, że na etapie realizacji inwestycji, pomimo zapewnień wykonawcy, mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody, związane zarówno z jakością i ciągłością przesyłu, w związku z koniecznymi przepięciami w sieci ze starych urządzeń do nowych.

Za uciążliwości przepraszamy i prosimy o jeszcze trochę cierpliwości…