Informacja o rekrutacji dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Kargowa do Przedszkola Publicznego

Informacja o rekrutacji dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Kargowa do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kargowej na rok szkolny 2021/2022

Nabór do Publicznego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa będzie przeprowadzony z zastosowaniem Elektronicznego Systemu Naboru.

Elektroniczny Wniosek o przyjęcie kandydata należy wypełnić wchodząc na stronę www.przedszkole.kargowa.pl, zakładka Moduł Naboru. Strona internetowa przeznaczona do elektronicznej rekrutacji do Przedszkola Publicznego/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej dla rodziców dostępna będzie od dnia 08 marca 2021 r.

WAŻNE:

1. O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń!

2. W rekrutacji uczestniczą dzieci, które w roku kalendarzowym 2021 ukończą 3 lata.

3. Rodzice dzieci już uczęszczających do placówek nie logują się do systemu elektronicznego, a jedynie składają u dyrektora wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, termin składania deklaracji kontynuacji – od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa w roku szkolnym 2021/2022 określone są w załączniku do Zarządzenia nr 0050.17.2021 Burmistrza Miasta Kargowa z dnia 01 lutego 2021 r., dokument zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej (http://bip.kargowa.pl).