Informacja o naborze wniosków - działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Zarząd LGD RK na posiedzeniu w dniu 10 stycznia ustalił następujące terminy naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

 

1. Na operacje w ramach działania:
• "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
• "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"
• oraz na operacje zw. "małymi projektami"

Wnioski będzie można składać w biurze LGD RK w Kargowej ul. Rynek 16 od dnia 28 lutego do 21 marca 2011 r.

2. Na operacje w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wnioski będą przyjmowane od 15 marca do 30 marca.

Szczegółowe informacje o wysokości dostępnych środków wraz z aktualnymi terminami składania wniosków będą podane do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu przez Lubuski Urząd Marszałkowski.
Na stronie www.lgdrk.pl w zakładce "Wnioski, wzory instrukcje" pod hasłem "II nabór" można pobrać niezbędne druki do wypełnienia.