Informacja dotycząca wycofania ofert na realizację zadań publicznych pn. „Program Wspieraj seniora na rok 2021”

Informacja dotycząca wycofania ofert na realizację zadań publicznych pn. „Program Wspieraj seniora na rok 2021”.