Inauguracyjne posiedzenie Rady Sportu

Dnia 24 marca br. o godz. 17.,00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Sportu powołanej przez Burmistrza Kargowej Pana Sebastiana Ciemnoczołowskiego. W skład Rady wchodzą: Krzysztof Dziuba – Przewodniczący, Janusz Baszyński – sekretarz oraz Jerzy Jaszczak, Józef Jeton, Jerzy Kot, Piotr Olejarz, Leszek Radom, Jerzy Radkiewicz.


Burmistrz witając obecnych podziękował za chęć współpracy w zakresie rozwijania i propagowania sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Kargowa, a następnie przedstawił zadania Rady Sportu, jej regulamin oraz omówił harmonogram imprez na 2011 rok.

 

W wyniku szerokiej dyskusji ustalono między innymi konieczność poszerzenia kalendarza imprez zarówno o turnieje sportowe jak też o przedsięwzięcia rekreacyjno - turystyczne. Kolejne spotkanie Rady Sportu zostało ustalone na 11 kwietnia 2011 roku.