Huuura! Stacja paliw już czynna! Wreszcie tankujemy w Kargowej!

5 stycznia 2018 roku przejdzie do historii Kargowej, jako dzień oficjalnego uruchomienia nowo wybudowanej stacji paliw.

Po czasochłonnych negocjacjach udało się uzgodnić z zarządcą drogi nową, czasową organizację ruchu na odcinku drogi krajowej nr 32, umożliwiającą  dostępność do  stacji paliw. Do chwili przebudowy drogi, a więc poszerzenia jezdni i budowy lewoskrętu nie będzie można zjeżdżać do stacji z kierunku Kargowej. W uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją  Dróg Krajowych i Autostrad inwestycja przebudowy drogi będzie realizowana na wiosnę, jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, w możliwie najkrótszym czasie, by zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Na pięknym obiekcie PKN Orlen zatrudnienie znajdzie dwanaście osób. Nowoczesna stacja będzie pracować w cyklu całodobowym, z obsługą gastronomiczną bistro klasy Stop Cafe 2.0.

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy oraz gości do korzystania z nowej stacji paliw i zatankowania ponownie w Kargowej po długiej, czteroletniej przerwie!