Forum Ekonomiczne się myli?

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego  w Polsce za 2019, przeprowadzony przez Forum Ekonomiczne Europejskiego Kongresu Samorządu, usytuował Gminę Kargowa na 56 miejscu z 628 gmin miejsko-wiejskich w kraju. Gmina Kargowa wśród  lubuskich gmin miejsko-wiejskich zajęła trzecie miejsce. Ranking wyróżnia gminy, które w umiejętny sposób zarządzają finansami, skutecznie starają się o środki zewnętrzne, nie zadłużają się.

Rok 2019 z pewnością należy do rekordowych pod względem zrealizowanych inwestycji i pozyskanych środków  w naszej gminie. Zrealizowaliśmy szereg inwestycji za kwotę ponad 10 mln zł,
z czego ponad 5mln zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych.  Od 2014 roku zmniejszyliśmy zadłużenie gminy z kwoty 9,8 mln zł do  4,5 mln zł, jednocześnie realizując szereg zadań inwestycyjnych.

Inna od wyników rankingu jest ocena Rady Miejskiej, która na sesji w dniu 17 sierpnia 2020 roku nie udzieliła burmistrzowi votum zaufania za rok 2019, odrzucając raport o stanie gminy.

Link do rankingu: http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2020/06/Ranking-finansowy-2019-3.pdf