Dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej pełnione w miesiącu styczniu w Urzędzie Miejskim w Kargowej

  1. 12.01.2011 r. – Jolanta Jaworska, Barbara Pajcz (pokój nr 7)
  2. 19.01 2011 r. – Dariusz Szajer, Rafał Gasztyk, Anna Wierzbińska ( pokój nr 3)
  3. 26.01.2011 r. – Józef Gąsiorowski, Teresa Polańska (pokój nr 7)