Dożynki Gminne na trzystulecie założenia Starego Jaromierza

Mieszkańcy wsi Starego Jaromierza radośnie i wesoło bawili się w niedzielę 30 sierpnia na Dożynkach Gminnych, świętując jednocześnie trzystuletnią rocznicę założenia wsi oraz 60-lecie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową, celebrowaną przez proboszcza dra Jana Szulca z Kargowej. Starostami dożynek byli Iwona Duda, gospodarująca z mężem na 40 ha gospodarstwie oraz Stanisław Początek, właściciel 80 ha gospodarstwa rodzinnego. Obrzęd przekazania chleba poprzedził przemarsz barwnego korowodu dożynkowego, złożonego z 30 pojazdów, starych ciągników i maszyn – ale jeszcze sprawnych oraz nielicznych nowych - współczesnych. Po obrzędzie podzielenia się chlebem została odczytana historia 300-lecia Starego Jaromierza przez mieszkankę wsi, Karolinę Benyskiewicz, uczennicę III kl. Gimnazjum.
Jak podają dwa niezależne źródła historyczne wieś Stary Jaromierz założył w 1709 r. Antoni Modlibowski, właściciel tych ziem, który darował trzem swoim najwierniejszym sługom 30 morgowe działki pod budowę osady. Po wykarczowaniu pni drzew rozpoczęli budowę drewnianych chat, a także uprawę roślin w celu zabezpieczenia bytu rodzinom. Wieś nazwę swą wzięła od słowa ,,wyrąb’’ – hau, stąd Hauland (kraina po wyrębie lasu).
Wkrótce pobudowano szkołę, na którą budulec dał dziedzic A. Modlibowski. Dopiero w roku 1883 mieszkańcy pobudowali szkołę murowaną. Od dnia otwarcia szkoły prowadzona była kronika – która również opisywała historię wsi. Po wyzwoleniu tych ziem w 1945 roku polska nauczycielka – kierowniczka szkoły rozpoczęła prowadzenie kroniki szkoły i wsi. Kronika ta potwierdza istnienie straży pożarnej w Starym Jaromierzu w 1949 r. Pod datą 11 września 1949 r. widnieje zapis - ,,straż ogniowa wsiadła na rowery i pojechała’’.
W związku z Jubileuszem 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej podjęto inicjatywę ufundowania sztandaru jednostce. Powstał Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru w celu zebrania funduszy na zakup sztandaru. OSP Stary Jaromierz zrzesza ochotników również z Obry Dolnej i Nowego Jaromierza. Tak więc sołtysi docierali do każdej rodziny, przedstawiali inicjatywę strażaków, prosząc o wsparcie. Otwierały się serca i portfele. Nikt nie odmawiał. Na apel strażaków odpowiedzieli również właściciele firm z gminy Kargowa i gminy Siedlec. Dzięki ludziom dobrej woli ochotnicy ze Starego Jaromierza, Obry Dolnej i Nowego Jaromierza zakupili sztandar! Honorowi sponsorzy zostali uhonorowani ,,gwoździami’’ (ozdobnymi blaszkami z wygrawerowanymi nazwiskami), które wbijali osobiście w drzewiec sztandaru, podczas uroczystości przekazania sztandaru, według ceremoniału Ochotniczych Straży Pożarnych. Sztandar przekazywał osobiście Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego dh Edward Fedko w towarzystwie wiceprezesa dha Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Sztandar został jednocześnie odznaczony srebrnym medalem ,,za zasługi dla pożarnictwa’’.
Również zasłużeni ochotnicy otrzymali odznaczenia:
- Prezes OSP dh Jerzy Fabiś – srebrny medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa’’
- dh Jerzy Kornaszewski, dh Wiesław Sarbok, dh Michał Zielonka, dh Adam Benyskiewicz, dh Mariusz Tomkowicz i dh Marek Jokś – odznaki ,,Wzorowy Strażak’’.
Ochotnicy z OSP dysponują samochodem lekkim Tarpan Honker oraz samochodem gaśniczym Star 25 – z roku 1973, niedawno pozyskanym i wyremontowanym.
Zaangażowanie i zapał strażaków ochotników oraz udział młodzieży w pracy jednostki zwiastują wiele dobrego dla społeczeństwa trzech wsi. Sztandar jest darem społeczeństwa i symbolem lokalnego patriotyzmu. W hołdzie strażakom, którzy odeszli na wieczną wartę, budujemy przyszłość, opierając się fundamencie pamięci historycznej.
Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Jaromierzu składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz Władzom Wojewódzkim ZOSP RP, a szczególnie Prezesowi dh Edwardowi Fedko i Wiceprezesowi dh Sebastianowi Ciemnoczołowskiemu, Staroście Zielonogórskiemu Edwinowi Łazickiemu, Staroście Regionu Kozła Adamowi Cukierowi, Wójtowi Gminy Siedlec za udział w uroczystościach, za życzenia i gratulacje.
Nadeszły również listy gratulacyjne z życzeniami – od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP – Waldemara Pawlaka, od Minister Pracy i Polityki Socjalnej – Jolanty Fedak, a także od strażaków z gminy Siedlec.