Burmistrz Kargowej spotkał się z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Waldemarem Michałowskim

W dniu 17 stycznia 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Waldemarem Michałowskim. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i bezpieczeństwa na drogach oraz działalności OSP w gminie Kargowa. Poruszono także aktualny w Polsce temat zatrucia tlenkiem węgla – czadu oraz możliwości informowania członków OSP i mieszkańców gminy o wypadkach i zdarzeniach losowych za pomocą SMS.