Budowa ul. Polnej w Kargowej

Trwają prace związane z budową ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Stromą. Zakres prac obejmuje wykonanie drogi o długości 300 m o nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej. W ramach prac zostanie także wykonana kanalizacja deszczowa. Wartość robot budowalnych zgodnie z umową wynosi niecałe 530 tys. złotych. Prace związane z budową całej ul. Polnej były prowadzone od 2016 r. w kilku etapach. Po zakończeniu obecnej inwestycji na długości od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z ul. Górną droga będzie posiadać ulepszoną nawierzchnię. Znacznie poprawi się komfort użytkowania drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj bieżącego roku.

Za utrudnienia związane z prowadzonymi robotami budowlanymi serdecznie przepraszamy i liczymy na zrozumienie Mieszkańców.