Boom planujących działalność gospodarczą!

Boom planujących działalność gospodarczą!

Rok temu nie wszyscy byli przekonani, że polska gospodarka „da radę” w kryzysowym 2009 roku. Jednak poradziła sobie i to bez kosztownych pakietów stabilizacyjnych. Wykorzystujemy środki z Unii Europejskiej oraz niewyczerpane pokłady polskiej przedsiębiorczości i zaradności. Tradycyjnie z początkiem nowego roku, ale z tym większą uwagą, przyglądamy się wyborom uczestników w Akademii PARP.

Akademia PARP to już ponad 80 tys. uczestników (60 tys. przed rokiem), w tym 15 proc. stanowią uczestnicy planujący działalność gospodarczą. Uczestnicy, zakładający swoje firmy wyprzedzili ilościowo przedsiębiorców z firm średnich zatrudniających 50 – 249 pracowników (14 proc. ogółu uczestników Akademii PARP). Co ciekawe, aż jedna trzecia kończących obecnie szkolenia to osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej. Te zmiany to skutek tylko 2009 roku. Pod koniec 2008 roku grupa przyszłych przedsiębiorców była jeszcze nieliczna, choć szybko rosnąca.

Po 3 latach działalności Akademii PARP uczestnik ma do wyboru 18 szkoleń internetowych,
2 gry decyzyjne oraz okresowo organizowaną grę strategiczną on-line.

W 2009 roku spośród wszystkich 18 szkoleń niezmiennie największą popularnością, podobnie
jak rok wcześniej, cieszyło się szkolenie „Negocjacje handlowe w MŚP”. W drugiej kolejności uczestnicy wybierali „Jak rozwijać firmę? Systemy zarządzania dla MŚP” oraz „Jak założyć własną firmę” (poza czołówką rok temu). Na trzecim miejscu znalazły się szkolenia „Zarządzanie sprzedażą
i relacjami z klientem”, „Marketing internetowy i e-commerce w MŚP” oraz „Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP” (na drugim miejscu przed rokiem). Tych 6 szkoleń zbiera zainteresowanie blisko 80 proc. uczestników Akademii PARP.

Największą niespodzianką, chociaż związaną z obserwowanym boomem planujących działalność gospodarczą, jest druga pozycja szkolenia z zakładania własnej firmy. Szkolenie to okazało się największym hitem 2009 roku, nieco na przekór „kryzysowym” oczekiwaniom. Jak można się domyślić był to pierwszy wybór przede wszystkim przyszłych przedsiębiorców, którzy stanowili aż 72 proc. zapisujących się pierwszy raz na szkolenie „Jak założyć własną firmę”.

Analizując profil uczestnika w kategorii wielkości firmy uczestnika nadal dominują mikroprzedsiębiorstwa (52 proc. uczestników wobec 60 proc. rok temu), zatrudniające
do 9 pracowników. Najwięcej uczestników pochodzi z województw: mazowieckiego (25 proc. wobec 23 proc. przed rokiem), dolnośląskiego (ponad 10 proc.), śląskiego (prawie 10 proc.) i wielkopolskiego (9 proc.). Czołówka pozostaje bez zmian, choć powiększa się różnica pomiędzy Mazowszem
a pozostałymi województwami. Podobnie jak na koniec 2008 roku najmniej uczestników pochodzi
z województwa świętokrzyskiego (niecałe 2 proc.).

Udział kobiet w ogóle uczestników Akademii PARP nadal się powiększa i wynosi już 54 proc (53 proc. przed rokiem) wśród noworejestrujących się oraz aż 58 proc. wśród kończących szkolenia.

Uczestnicy zamieszkali na wsi stanowią zdecydowaną mniejszość: 13 proc. wśród rozpoczynających szkolenia, 17 proc. wśród kończących. Uczestnik Akademii PARP nadal młodnieje. Na koniec 2009 roku średnia wieku uczestnika to 31 lat (mediana: 29 lat), wobec 32 lat przed rokiem i 34 lat na koniec 2007 roku.

Wykształcenie wyższe zadeklarowało 67 proc. (nieznaczny spadek z ponad 70 proc. przed rokiem).

Wynika z tego, że przeciętny uczestnik (uczestniczka) Akademii PARP to młoda, wykształcona osoba, właściciel firmy lub jego pracownik, prowadzący (lub planujący) swoją działalność gospodarczą
w mieście.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, biznesowych szkoleń internetowych i licznych możliwości Akademii PARP w 2009 roku. W portalu znaleźć można najwyższej jakości nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, opracowane specjalnie dla polskich małych i średnich firm. Do dyspozycji naszych uczestników pozostają opiekunowie, przez 6 dni w tygodniu.

Więcej informacji:
www.akademiaparp.gov.pl
msp@akademiaparp.gov.pl
Infolinia 0-801 444 MSP (czyli 0-801 444 677)