Będzie książka o powstaniu

Na początku listopada 2009 r. ukaże się książka zatytułowana „Wielichowo w 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego”. Publikacja ukaże się w ramach serii „Grodziskie Zeszyty Historyczne” i będzie dotyczyła szeroko pojętych związków mieszkańców gminy Wielichowo z Powstaniem Wielkopolskim. Powołany został pod przewodnictwem prof. zwycz. dr hab. Bogusława Polaka Komitet Redakcyjny w składzie: Jan Grześ - dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie, Tadeusz Jąder – dziennikarz „Gazety Kościańskiej”
i „Wieści Wielichowskich”, Zenon Jóźwiak – Instytut im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, Dariusz Matuszewski – Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej oraz Paweł Michalski – Centrum Kultury w Wielichowie.
W piątek 4 września 2009 r. w wielichowskim Centrum Kultury spotkał się komitet redakcyjny książki, który omówił najważniejsze kwestie związane z wydawnictwem. Dyskutowano nad zasadami finansowania, sprawami technicznymi oraz przede wszystkim nad treścią publikacji. Głównym tematem pracy będzie historia budowy oraz renowacji Pomnika Powstańców Wlkp. Po tym, jak w listopadzie ubiegłego roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia nowego monumentu, pojawiły się głosy, żeby przy okazji tych wydarzeń wydać monografię powstańczą, w której historia budowy pomnika znalazłaby szerokie odbicie. Komitet wydawniczy skupił się także na wzbogaceniu książki o artykuły dotyczące powstania. Do współpracy przy pisaniu artykułów zaproszono w Polsce historyków: prof. Bogusława Polaka, dra Marka Rezlera, dra Zdzisława Kościańskiego
i regionalistów m.in. Eugenię Świetlińską-Piętę, Piotra Jakuboszczaka. W książce znajdą się biogramy kapelanów powstańczych: Józefa Sztukowskiego, Franciszka Foreckiego
i Bolesława Filipowskiego oraz organizatorów oddziałów powstańczych: ppor. Kazimierza Szcześniaka, sierż. Stanisława Bobkiewicza, i lekarza Franciszka Rosta.
Komitet jest otwarty na wszelkie formy współpracy i propozycje dotyczące ksiązki. Jeśli ktoś ma i chciałby udostępnić zdjęcia, materiały, publikacje z pogrzebu żołnierzy Kompanii Wielichowskiej, walk powstańczych mieszkańców Wielichowa i okolic, proszony jest o kontakt w tej sprawie z Centrum Kultury (061) 44 33 199, centrkultur@post.pl
Książka „Wielichowo w 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego” ukaże się dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Wielichowa, Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej oraz sponsorów Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wielichowie i pana Wiesława Kaletki z Kościana.