Apel o ograniczenie zużycia wody

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody, w trosce o byt naszych mieszkańców zwracam się z apelem o racjonalne gospodarowanie wodą.

Prosimy o korzystanie z wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymywanie się od podlewania ogródków, trawników oraz napełniania przydomowych basenów w godzinach od 6.00 do 24.00

Przypominamy, że woda pobierana jest z ujęć podziemnych, których wydajność jest ograniczona. Ograniczenie zużycia wody zapewni wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej dostęp do wody.

Liczymy na zrozumienie mieszkańców i właściwe podejście do apelu, w imię solidarności w kargowskiej wspólnocie samorządowej, co pozwoli na uniknięcie racjonowania wody i okresowego wstrzymania dostawy wody.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do apelu.

Burmistrz

(-) Jerzy Fabiś