„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (VI)

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegóły w załączniku.

Do pobrania: