60-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty

Dnia 2 października 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej obchodziła potrójne święto, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke w Kargowej. „60-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty", „30-stą rocznicę śmierci patrona biblioteki" oraz 10-tą rocznicę Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty: „Małe ojczyzny, pogranicze kultur
i regionów".

W uroczystości udział wzięli między innymi: Jan Szachowicz kierownik Wydziału Kultury w Zielonej Górze- przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego, Irena Podsiadły Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Zielonej Górze, Maria Wasik Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Pan Janusz Koniusz i Alfred Siatecki ze Związku Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Stanisław Słopień Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu, Dominik Paukszta syn patrona biblioteki, Maciej Kozłowski znany aktor i honorowy obywatel Kargowej, władze miasta: Janusz Kłys burmistrz oraz Jerzy Fabiś zastępca burmistrza, pracownicy Urzędu, dyrektorzy szkół, przedszkola, nauczyciele, bibliotekarze, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. kpt. Więckowskiego, laureaci Konkursu Literackiego, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Szczepan Sobczak- kierownik biura Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła oraz Henryk Brudło dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury im. W. Blanke w Kargowej.

Uczestnicy mieli przyjemność obejrzenia prezentacji multimedialnej, obrazującej
60 lat działalności biblioteki oraz:

  • „Do zobaczenia za rok w Jerozolimie"- film dokumentalny Wojciecha Olejniczaka artysty- plastyka
  • „Pod Kargową"- fragment prozy Eugeniusza Paukszty przedstawił znany aktor Maciej Kozłowski
  • „Eugeniusz Paukszta- pisarz i społecznik"- referat wygłosił Stanisław Słopień- Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu.

Z okazji 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej im. E. Paukszty w Kargowej, Janusz Kłys - burmistrz miasta wręczył listy gratulacyjne byłym oraz obecnym pracownikom biblioteki. W ciągu 60-ciu lat w naszych placówkach: w Kargowej i w Filii w Smolnie Wielkim pracowało 17 osób: Julian Sójka, Jan Demianiuk, Helena Hoffman, Jadwiga Rutkiewicz, Irena Kotlarska, Edward Rabiega, Stanisława Pasterniak, Halina Matysiak, Anna Zakrzewska, Henryk Klementowski, Maria Szymańska, Emilia Delijewska, Krystyna Preuss, Emilia Sobieszek, Izabela Jakuboszczak, Romana Putyra, Maria Chmiel. Najdłużej pracowały Romana Putyra: 39 lat, Maria Szymańska: 23 lata, Maria Chmiel: 17 lat. Obecnie w bibliotece w Kargowej pracuje: Małgorzata Kwiecień i Agnieszka Zielińska, funkcje księgowej pełni Estera Dominiczak- Koziara. W Filii w Smolnie Wielkim pracuje Marcin Zawadzki.

Punktem kulminacyjnym całego dnia było podsumowanie 10-lecia Konkursu Literackiego przez Janusza Koniusza oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom X Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty. Nagrody wręczyli: Maria Wasik- Dyrektor WMiBP im. C. Norwida w Zielonej górze oraz Janusz Kłys- Burmistrz Kargowej.

Na X Konkurs nadesłano 49 prac z całej Polski, w tym 1 z Chorwacji. Przez 10 lat trwania konkursu wpłynęły do nas aż 893 prace. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko w kraju, ale również za granicą. W 2006 roku otrzymaliśmy dwie prace z Berlina i jedną ze Szwecji. Konkurs Literacki stał się prestiżową imprezą, przyczyniając się tym samym do rozsławienia naszego miasteczka na terenie całej Polski.

Preferowana tematyka konkursu to tematyka mówiąca o szeroko rozumianym pograniczu kulturowym integracji ludności o różnych korzeniach, charakterystyczna dla pisarstwa Eugeniusza Paukszty, a także typowa dla Regionu Kozła, scalającego pogranicze województw i różnych kultur.

Przy organizacji konkursów, służy nam pomocą i wspiera nas syn pisarza Dominik Paukszta. Dzięki Niemu biblioteka otrzymała sporo materiałów i pamiątek po patronie, które wzbogaciły Izbę Pamięci im. Eugeniusza Paukszty nad Jeziorem Liny. Za co jesteśmy wdzięczni.
Pokłosiem konkursów literackich były wydane książki laureatów:

  • Michała Andrzeja Cimka: „Wędrowiec czyli skrzydlata dusza"
  • Zbigniewa Kozłowskiego: „Legendy Lubuskie"

Książki wydane przez Wydawnictwo WMBiP im. C. Norwida Pro Libris.

  • Jerzego Bronisławskiego: „Wczorajsze jutro" (Cztery małe ojczyzny) wydanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.


Część nagrodzonych prac była publikowana w Bibliotekarzu Lubuskim oraz w Lubuskim Piśmie Literacko- Kulturalnym Pro Libris.

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni goście wysłuchali koncertu Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza z Zielonej Góry pod kierownictwem Pana Macieja Ogarka.

Uroczystości towarzyszyła wystawa materiałów, zdjęć związanych z działalnością biblioteki, twórczością Eugeniusza Paukszty oraz z przeprowadzonymi konkursami literackimi.

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta, z Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej, Szkołami, Przedszkolem instytucja istnieje już 60 lat i mamy nadzieję, że będzie funkcjonować z pożytkiem dla społeczeństwa jeszcze bardzo długo. Dziękujemy również czytelnikom, za ich przychylność i oddanie. Nie byłoby nas i naszej pracy, gdyby nie Wy, nasi drodzy Czytelnicy. Biblioteka jest otwarta na wszelkie Wasze potrzeby, zawsze gotowa iść z duchem czasu i postępu.