2021/02/23 7:43

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego.

2021/02/19 12:55

W dniu 18 lutego 2021 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 39 osób, ale krew mogły oddać 34 osoby. Pobrano 15.300 ml krwi pełnej. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Kierujemy również podziękowania dla tych osób, które chciały oddać krew, ale z różnych przyczyn nie mogły tego uczynić.

2021/02/19 12:14

Informacja dotycząca wycofania ofert na realizację zadań publicznych pn. „Program Wspieraj seniora na rok 2021”.

2021/02/18 14:50

W związku ze zmianami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Kargowej związanymi z przejściem na emeryturę przez Panią Teresę Gorzelanną, w ramach awansu wewnętrznego stanowisko Sekretarza Gminy Kargowa objęła Pani Magdalena Żurawiecka.

2021/02/18 13:18

Niezwykle miło nam poinformować, że przedsiębiorcy z Gminy Kargowa, tj. Manufaktura DEC z Karszyna i Fisch Net z Wojnowa odebrali od  Marszałka Stanisława Tomczyszyna certyfikat i tablicę Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

2021/02/18 13:16

Ze względu na wystąpienie ogniska wysoko zjadliwej odmiany ptasiej grypy (HPAI) na terenie Gminy Trzebiechów, zaleca się przestrzegania następujących zasad:

PTACTWO W OBSZARZE ZAGROŻONYM OBEJMUJĄCYM W CHWILI OBECNEJ OBSZAR O PROMIENIU 10 km WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI TRZEBIECHÓW MUSI ZOSTAĆ NIEZWŁOCZNIE ZAMKNIĘTE

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

2021/02/18 13:09

16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Kargowej spotkali się włodarze czterech gmin – Izabela Staszak wójt Gminy Trzebiechów, Krzysztof Gola wójt Gminy Bojadła, Bernard Radny burmistrz Babimostu i Jerzy Fabiś burmistrz Kargowej z zastępcą burmistrza Martą Paron w sprawie utworzenia partnerstwa sąsiadujących gmin, w celu wspólnego ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej. W toku dyskusji dokonano przeglądu potrzeb inwestycyjnych poszczególnych gmin, zdiagnozowano tematy zadań mogące być przedmiotem wspólnych aplikacji do regionalnego programu operacyjnego...

2021/02/18 9:01

W Kargowej powstaje centrum sportowe. To nie jednostka administracyjna, ale zespół atrakcji, które pomagają w utrzymaniu aktywnego trybu życia. Wiele miesięcy remontowany był stadion, jego płyta i infrastruktura. Potem przyszedł czas na skatepark, którego dofinansowanie pieniędzmi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich się opóźnia, choć nawierzchnia powstała.

2021/02/18 8:10

– W naszej gminie zaszła potrzeba znalezienia nowych mieszkań komunalnych, bo te które są użytkowane, są już w złym stanie technicznym – tłumaczy pomysł Marta Paron, zastępca burmistrza Kargowej.

Źródło oraz więcej na https://www.zachod.pl/263656/sim-sposobem-na-glod-mieszkan/

foto: pixabay

2021/02/17 14:13

Z okazji 30 - lecia samorządu terytorialnego, Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego postanowił przyznać medale za zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. W dniu 15 lutego br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Kargowej, na której Burmistrz Kargowej wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli wyróżnienia trzem radnym: Pani Barbarze Dębickiej, Pani Jadwidze Onoszko i Panu Romanowi Mendakowi. Zasłużeni to najdłużej pełniący funkcję radnych: Pani Barbara Dębicka i Pani Jadwiga Onoszko cztery kadencje, a Pan Roman Mendak pięć kadencji.

2021/02/16 13:07

Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2021 roku

2021/02/16 11:40

W 102 rocznicę Powstania Wielkopolskiego i podpisania 16 lutego 1919 roku rozejmu w Trewirze Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś wraz z zastępcą Martą Paron i sekretarz gminy Magdaleną Żurawiecką, oddając hołd, złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod obeliskiem Powstania Wielkopolskiego na Placu Berwińskiego oraz pod obeliskiem poległych Powstańców na byłym cmentarzu ewangelickim.

2021/02/15 15:19

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na dzierżawę nieruchomości.

2021/02/15 13:08

W imieniu Starosty Powiatu Mieleckiego  rozpowszechniamy informację dotyczącą głosowania na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

Lipa została laureatką jubileuszowego X konkursu na polskie Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja, zdobywając rekordową liczbę 15346 głosów. Na potrzeby kolejnego – europejskiego już – etapu konkursu, lipa nazwana została Wiejską Dobrodziejką.

2021/02/10 14:51

Burmistrz Kargowej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości.

2021/02/10 12:25

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w dniu 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

Transmisja będzie dostępna pod adrsem: https://www.youtube.com/user/kargowa/live

2021/02/09 13:38

Przedłużony termin naboru na rachmistrzów.

2021/02/09 13:08

DOFINANSOWANIA do szkoleń dla MMŚP - Szczegóły w załączniku.

2021/02/09 9:54

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2021/02/09 9:52

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Strony