2011/01/24 9:30

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) zwołuję na dzień 27 stycznia 2011 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej V sesję Rady Miejskiej.


Tematyka sesji obejmować będzie:
2011/01/24 8:36

2011/01/19 9:24

W dniu 18 stycznia 2011 r, Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Piotrem Grocholewskim, Z-cą Dyrektora Eneos Sp. z o.o. Oddz. w Poznaniu. W trakcie spotkania omówiono możliwe kierunki współpracy pomiędzy Gminą Kargowa a firmą Eneos.

2011/01/19 9:19

W dniu 19 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie organizatorów wyścigu MTB: Kazimierza Szepelawego, Cezarego Kaczmarka, Krzysztofa Dziuby, Jerzego Jaszczaka, Piotra Napierały i Tadeusza Brychcy z Burmistrzem Kargowej Sebastianem Ciemnoczołowskim.

Rozmowy dotyczyły kalendarza związanego z wyścigiem MTB, zaproszonych gości, ilości tras, kateringu i mediów.
Poruszono także temat utworzenia sekcji sportów rowerowych przy Klubie Sportowym AGROŚ oraz sposobu organizacji życia sportowego i rekreacyjnego w gminie.

 

2011/01/19 8:39

18.01.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Kargowej odbyło się spotkanie Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołwskiego z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze panem Leszkiem Banachem. Rozmowy dotyczyły propozycji:


- przejęcia przez Gminę pomieszczenia „Leśniczówki im. Eugeniusza Paukszty” nad jeziorem Liny,

- przejęcia i zagospodarowania plaży przy jeziorze Wojnowskim w Wojnowie,

- oznakowania ścieżek przyrodniczych i tras rowerowych,

 

2011/01/19 8:37

W dniu 17 stycznia 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Waldemarem Michałowskim. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i bezpieczeństwa na drogach oraz działalności OSP w gminie Kargowa. Poruszono także aktualny w Polsce temat zatrucia tlenkiem węgla – czadu oraz możliwości informowania członków OSP i mieszkańców gminy o wypadkach i zdarzeniach losowych za pomocą SMS.

 

2011/01/14 12:26

W dniu 21.01.2011 r. o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej im. Wilhelma Blanke w odbędzie się spotkanie noworoczne Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego z przedsiębiorcami.


W programie spotkania przewiduje się wystąpienia:

2011/01/14 12:19

W dniu 20 stycznia 2011 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej odbędzie się Koncert Noworoczny, na który Burmistrz Kargowej serdecznie zaprasza mieszkańców gminy.


W programie:

  1. Wręczenie podziękowań sponsorom Spotkania Bożonarodzeniowego „Kolędy śpiewajmy, serca otwierajmy”
  2. Życzenia noworoczne Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego
  3. Koncert w wykonaniu zespołu „DIVERSO” z Babimostu, finalistów programu „Mam Talent 2010”

 

2011/01/14 7:58

13.01.2011 roku Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Środowiska Panem Stanisławem Gawłowskim. Rozmowa dotyczyła głównie sprawie uregulowań prawnych, umożliwiających montaż przydomowych oczyszczalni ścieków i zmianach niekorzystnych zapisów w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 28 póz. 622 z dnia 27 maja 2005 r.).
Również w tej sprawie Burmistrz przekazał wniosek do Ministra Środowiska.

 

2011/01/13 8:24

W Kargowej powstał hymn Wielkiej Orkiestry - mamy nagranie!

2011/01/12 10:02

Zarząd LGD RK na posiedzeniu w dniu 10 stycznia ustalił następujące terminy naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

 

1. Na operacje w ramach działania:
• "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
• "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"
• oraz na operacje zw. "małymi projektami"

2011/01/12 7:46

  1. 12.01.2011 r. – Jolanta Jaworska, Barbara Pajcz (pokój nr 7)
  2. 19.01 2011 r. – Dariusz Szajer, Rafał Gasztyk, Anna Wierzbińska ( pokój nr 3)
  3. 26.01.2011 r. – Józef Gąsiorowski, Teresa Polańska (pokój nr 7)
2011/01/12 7:42

 W dniu 11 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego ze Starostą Zielonogórskim Ireneuszem Plechanem w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego zmiany niekorzystnych zapisów w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 28 poz. 622 z dnia 27 maja 2005 r.).

2011/01/12 6:59

W związku z zamiarem przejęcia od Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu stacji kolejowych położonych w Kargowej oraz Smolnie Wielkim wraz z terenami przyległymi, dnia 11.01.2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w terenie z przedstawicielami PKP.

2011/01/11 8:02

W dniu 10.01.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Kargowej Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Panem Grzegorzem Błażków.

Rozmowa dotyczyła sytuacji bezrobocia w gminie i powiecie oraz wsparcia dla osób trwale bezrobotnych.

 

Strony