2011/01/14 12:26

W dniu 21.01.2011 r. o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej im. Wilhelma Blanke w odbędzie się spotkanie noworoczne Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego z przedsiębiorcami.


W programie spotkania przewiduje się wystąpienia:

2011/01/14 12:19

W dniu 20 stycznia 2011 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej odbędzie się Koncert Noworoczny, na który Burmistrz Kargowej serdecznie zaprasza mieszkańców gminy.


W programie:

  1. Wręczenie podziękowań sponsorom Spotkania Bożonarodzeniowego „Kolędy śpiewajmy, serca otwierajmy”
  2. Życzenia noworoczne Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego
  3. Koncert w wykonaniu zespołu „DIVERSO” z Babimostu, finalistów programu „Mam Talent 2010”

 

2011/01/14 7:58

13.01.2011 roku Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Środowiska Panem Stanisławem Gawłowskim. Rozmowa dotyczyła głównie sprawie uregulowań prawnych, umożliwiających montaż przydomowych oczyszczalni ścieków i zmianach niekorzystnych zapisów w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 28 póz. 622 z dnia 27 maja 2005 r.).
Również w tej sprawie Burmistrz przekazał wniosek do Ministra Środowiska.

 

2011/01/13 8:24

W Kargowej powstał hymn Wielkiej Orkiestry - mamy nagranie!

2011/01/12 10:02

Zarząd LGD RK na posiedzeniu w dniu 10 stycznia ustalił następujące terminy naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

 

1. Na operacje w ramach działania:
• "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
• "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"
• oraz na operacje zw. "małymi projektami"

2011/01/12 7:46

  1. 12.01.2011 r. – Jolanta Jaworska, Barbara Pajcz (pokój nr 7)
  2. 19.01 2011 r. – Dariusz Szajer, Rafał Gasztyk, Anna Wierzbińska ( pokój nr 3)
  3. 26.01.2011 r. – Józef Gąsiorowski, Teresa Polańska (pokój nr 7)
2011/01/12 7:42

 W dniu 11 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego ze Starostą Zielonogórskim Ireneuszem Plechanem w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego zmiany niekorzystnych zapisów w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 28 poz. 622 z dnia 27 maja 2005 r.).

2011/01/12 6:59

W związku z zamiarem przejęcia od Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu stacji kolejowych położonych w Kargowej oraz Smolnie Wielkim wraz z terenami przyległymi, dnia 11.01.2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w terenie z przedstawicielami PKP.

2011/01/11 8:02

W dniu 10.01.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Kargowej Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Panem Grzegorzem Błażków.

Rozmowa dotyczyła sytuacji bezrobocia w gminie i powiecie oraz wsparcia dla osób trwale bezrobotnych.

 

2011/01/05 13:58

 

Wczoraj tj. 04.01.2011 r. w ratuszu w Kargowej Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych i jednocześnie przewodniczącym lubuskiego sejmiku - Panem Tomaszem Możejko.

 

2011/01/05 10:20

Poniżej zamieszczamy list Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego do Pana Cezarego Grabarczyka - Ministra Infrastruktury

 

List Burmistrza - [pobierz] 

 

Poniżej zamieszczamy linki do informacji o budowie obwodnicy Kargowej.

 

2011/01/03 14:49

Zarząd województwa podjął uchwałę o dofinansowaniu specjalnego projektu, który zapewni sieć w miejscach, w których dziś jest to niemożliwe.
Głównym celem projektu jest likwidacja tzw. białych plam, czyli miejsc, w których nie ma jeszcze internetu.

Białe plamy w Gminie Kargowa (w tych miejscowościach będzie budowana sieć szkieletowa)

2010/12/31 13:17

W dniu 27 grudnia 2010 r., Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Podczas spotkania dyskutowano na temat stanu technicznego dróg wojewódzkich na terenie Gminy Kargowa oraz omówiono potrzeby remontowe.

2010/12/31 12:45

2010/12/30 13:49

Urząd będzie czynny:

Poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 17.00

Wtorek, Środa, Czwartek - od godz. 7.30 do godz. 15.30

Piątek - od godz. 7.30 do godz. 14.30


Burmistrz
/-/ Sebastian Ciemnoczołowski

Strony