2011/02/24 9:41

 

H A R M O N O G R A M
zebrań wiejskich w gminie Kargowa w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich, które odbędą się w najbliższym czasie

 

1. Stary Jaromierz - 24.02.2011, godz. 18.00 (czwartek)

2. Obrad Dolna - 28.02.2011, godz. 18.00 (poniedziałek)

3. Nowy Jaromierz - 02.03.2011, godz. 18.00 (środa)

4. Dąbrówka - 07.03.2011, godz. 18.00 (poniedziałek)

5. Smolno Małe - 10.03.2011, godz. 18.00 (środa)

2011/02/24 7:49

 

W dniu 23 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Dyrektorem Naczelnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Sulechowa – Beatą Kucuń i Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa – lekarzem Wojciechem Świtała.

2011/02/23 14:49

 

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Kargowej, Zastępca Burmistrza - Pan Krzysztof Woziński, spotkał się z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze  Panem Edmundem Wawrzyniakiem oraz Panem Januszem Skopowskim.

2011/02/23 14:05

 

Na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Prezes Rady Ministrów, wydał rozporządzenie, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2011/02/23 10:05

 

Dnia 22 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Karszynie odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej, przy frekwencji wynoszącej 76 osób tj. 33%.


O godz. 18.00 Przewodniczący Zebrania Pan Sebastian Ciemnoczołowski Burmistrz Kargowej otworzył posiedzenie, witając wszystkich przybyłych. Burmistrz zapoznał obecnych z trybem wyboru sołtysa i rady sołeckiej, a pod koniec zebrania odpowiadał na zgłoszone pytania i wnioski, dotyczące między innymi budowy wodociągu w tej wsi.

 

2011/02/22 20:32

Dnia 22 lutego 2011 r. w Zielonej Górze w Urzędzie Marszałkowskim (sala kolumnowa) odbyła się konferencja pn. "Lubuskie w sieci". Szczegóły na www.lubuskie.pl

2011/02/22 16:00

W dniu 18 lutego 2011 roku o godz. 18:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Jaromierzu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Na specjalne zaproszenie Burmistrza Kargowej w spotkaniu wzieli udzial po raz pierwszy w historii miejscowosci, Starosta Zielonogórski Ireneusz Plechan oraz Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo.

2011/02/22 15:56

W dniu 18 lutego 2011 roku o godz. 19:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnie Wielkim odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Kargowej – Sebastian Ciemnoczołowski oraz przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Mariusz Bieława. Głównym tematem poruszonym na zebraniu było wznowienie działalności OSP oraz wybór nowego zarządu OSP.


W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd

2011/02/22 15:37

W dniu 18 lutego 2011 roku na zaproszenie Wójta Gminy Siedlec Adama Cukiera Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski uczestniczył w uroczystej akademii poświeconej 92. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz nadaniu imienia Powstańców Wielkopolskich Gimnazjum w Siedlcu i wręczenia sztandaru szkole.

Podczas akademii wręczono laureatom nagrody w konkursach towarzyszących obchodom 92 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/02/22 15:35

W dniu 21 lutego 2011 roku Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z panem Jakubem Żurowskim Dyrektorem Fabryki Nestle S.A Odział w Kargowej, na którym wstępnie omówione zostały sprawy dotyczące organizacji „Święta Czekolady” w ramach obchodów Dni Kargowej w 2011 roku.

W spotkaniu uczestniczył Henryk Brudło Dyrektor GOK w Kargowej i Barbara Pajcz inspektor ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

 

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/02/22 15:30

W dniu 18 lutego 2011 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fabryki Reklamy IBI z Zielonej Góry, która współpracuje z telewizją kablową RTV Lubuska. Firma ta zaproponowała pomoc w nagłośnieniu i promocji „Święta Czekolady” w mediach o zasięgu ponadlaoklanym w ramach Dni Kargowej w dniach 24-26 czerwca 2011 r. Firma na piśmie przedstawi swoją ofertę.

 

2011/02/22 11:20

 

Dnia 21 lutego br. odbyło się zebranie wyborcze w świetlicy wiejskiej w Chwalimiu. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania i wyniosła 170 osób tj. 51%.

2011/02/21 15:11


„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

 nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg.

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

2011/02/18 13:46

Kargowski Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizuje 23.02.2011 r. (środa) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej spotkanie z Rektorem Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego – profesorem dr. hab. nauk medycznych Alfredem Owocem.


Zostanie wygłoszony wykład na temat:

„Zdrowy styl życia ze szczególnym uwzględnieniem właściwego odżywiania”.

2011/02/18 11:47

W dniu 17 lutego 2011 r. w Kargowej odbyło się spotkanie Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołwskiego z przedstawicielami Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Prezesem Zarządu Arturem Malcem i Głównym Specjalistą Projektów Inwestycyjnych Inwestorzy niemieckojęzyczni - Andrzejem Kailem. Ww. strefa od 1997 roku z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych.

2011/02/17 11:00

Dnia 16.02.2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z najemcami lokali użytkowych położonych w Kargowej przy ul. Marchlewskiego 4, którzy prowadzą działalność związaną ze świadczeniem usług medycznych w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prywatnie. Tematem spotkania było zasięgnięcie opinii najemców w/w lokali dotyczącej ich zainteresowania wykupem zajmowanych lokali.

2011/02/17 9:45

Poniżej publikujemy list Burmistrza Kargowej do mieszkańców Miasta i Gminy Kargowa oraz listę do wypełnienia osób popierających wniosek. Prosimy osoby chętne o zaangażowanie się w zbieranie jak największej liczby podpisów i dostraczenie ich do Urzędu Miejskiego w Kargowej. Podpisy można składać również w sekretariacie Urzędu.

Poniżej lista do wydrukowania.

 

Strony