2011/02/11 11:51

Dnia 11 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski oraz Z-ca Burmistrza Krzysztof Woziński spotkali się z Panem Adamem Pukiem – przedstawicielem firmy „DINO SUPERMARKET”, która będzie realizowała w Kargowej przy ul. Piaskowej inwestycję, polegającą na budowie obiektu handlowego.

2011/02/11 11:42

Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła zaprasza wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy finansowej na realizację projektów objętych PROW 2007 - 2013 na szkolenia w zakresie: tworzenia i rozwoju mikroprzedsiebiorstw, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz tzw. małych projektów, które odbędą się w następujących terminach:

 

2011/02/11 8:45

10.02.2011 r. w kargowskim ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego, Wójta Gminy Bojadła Grzegorza Doszela, Wójta Gminy Kolsko Henryka Matysika z przedstawicielami firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii. Spółkę POL-ENERGY S.A. reprezentował wiceprezes zarządu Jerzy Zygmund, CENTRUM EKOENERGII Sp. z o.o. - prezes Henryk Dębicki, POL-NAG Sp. z o.o.- prezes Jerzy Zygmund.

2011/02/11 7:57

10 lutego na zaproszenie Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego gościli w Kargowej Burmistrz Miasta i Gminy Sulechów - Roman Rakowski, Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn - Andrzej Rogoziński i Wójt Gminy Siedlec - Adam Cukier.

 

2011/02/09 14:25

7 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Wojnowie ze Starostą Powiatu Zielonogórskiego - Ireneuszem Plechanem oraz Dyrektorem Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci – Joanną Maciąg.

 

2011/02/09 14:18

W dniu 7 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Zielonej Górze z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego - Jarosławem Sokołowskim, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich - Heleną Włodarczyk i Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury - Danutą Wesołowską-Wujaszek.

2011/02/09 13:56

 

 

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego

Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski w dniu 4 lutego 2011 r. spotkał się w Poznaniu z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem, odpowiedzialnym za infrastrukturę drogową.

2011/02/08 14:49

8 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z organizatorami warsztatów muzycznych Andrzejem Wnękiem i Tadeuszem Górskim.

2011/02/08 14:47

Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski w dniu 8 lutego 2011 r. spotkał się z reprezentantem firmy projektowej „Geobud” Zakładu Usług Ekologicznych s. c. z Zielonej Góry – Janem Kłosińskim i współwłaścicielem nieruchomości położonych w obrębie Smolna Wielkiego – Ireneuszem Ziemlińskim.

 

Spotkanie dotyczyło planowanej inwestycji w okolicach Smolna Wielkiego, polegającej na wybudowaniu stawów rybnych.

 

 

2011/02/08 14:45

7 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Wojnowie ze Starostą Powiatu Zielonogórskiego - Ireneuszem Plechanem oraz Dyrektorem Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci – Joanną Maciąg.

2011/02/08 9:48

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA zwołuję I/XV/11 posiedzenie Konferencji, które odbędzie się 23 lutego 2010 r. o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Siedlcu.


Proponowany porządek spotkania:

2011/02/04 13:54

Dnia 3 lutego 2011 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego i Z-cy Burmistrza Krzysztofa Wozińskiego z sołtysami z terenu gminy Kargowa.

Na spotkaniu omawiane były sprawy dotyczące ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych wsiach gminy na kadencję Rady Miejskiej 2010-2014.

 

2011/02/04 13:27

W związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu rolniczego przekazujemy Państwu najważniejsze informacje na temat wyborów do izb rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 1grudnia 2010 r. zostały zarządzone na niedzielę, 3 kwietnia 2011 r.

2011/02/04 12:13

W dniu 3 lutego 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Komendantem Miejskiej Policji w Zielonej Górze - Ryszardem Blażnikiem oraz z Komendantem Komisariatu Policji w Sulechowie - Jarosławem Zabłockim.

 

2011/02/04 12:12

W dniu 1 lutego 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Zielonej Górze z Wojewodą Lubuskim - Heleną Hatką, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich - Heleną Włodarczyk oraz z Wicemarszałkami Województwa Lubuskiego - Jarosławem Sokołowskim i Maciejem Szykułą.

 

2011/02/03 15:31

W dniu 3 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Urzędzie Miejskim w Kargowej z Dyrektorem Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie - Joanną Maciąg i Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie - Danutą Wilińską-Grzesiuk (pełniąca również funkcje Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kargowej i Sołtysa wsi Wojnowo).

 

2011/02/03 15:14

W dniu 3 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Urzędzie Miejskim w Kargowej z Prezesem Lubuskiej Izby Rolniczej - Władysławem Piaseckim i członkami Zielonogórskiej Rady Powiatu Lubuskiej Izby Rolniczej - Marianem Rozynkiem i Norbertem Bramborem, reprezentującymi gminę Kargowa. Podczas spotkania omawiano zakres współpracy Gminy Kargowa z Lubuską Izbą Rolniczą.

 

Strony