2011/02/22 15:37

W dniu 18 lutego 2011 roku na zaproszenie Wójta Gminy Siedlec Adama Cukiera Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski uczestniczył w uroczystej akademii poświeconej 92. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz nadaniu imienia Powstańców Wielkopolskich Gimnazjum w Siedlcu i wręczenia sztandaru szkole.

Podczas akademii wręczono laureatom nagrody w konkursach towarzyszących obchodom 92 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/02/22 15:35

W dniu 21 lutego 2011 roku Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z panem Jakubem Żurowskim Dyrektorem Fabryki Nestle S.A Odział w Kargowej, na którym wstępnie omówione zostały sprawy dotyczące organizacji „Święta Czekolady” w ramach obchodów Dni Kargowej w 2011 roku.

W spotkaniu uczestniczył Henryk Brudło Dyrektor GOK w Kargowej i Barbara Pajcz inspektor ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

 

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/02/22 15:30

W dniu 18 lutego 2011 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fabryki Reklamy IBI z Zielonej Góry, która współpracuje z telewizją kablową RTV Lubuska. Firma ta zaproponowała pomoc w nagłośnieniu i promocji „Święta Czekolady” w mediach o zasięgu ponadlaoklanym w ramach Dni Kargowej w dniach 24-26 czerwca 2011 r. Firma na piśmie przedstawi swoją ofertę.

 

2011/02/22 11:20

 

Dnia 21 lutego br. odbyło się zebranie wyborcze w świetlicy wiejskiej w Chwalimiu. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania i wyniosła 170 osób tj. 51%.

2011/02/21 15:11


„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

 nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg.

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

2011/02/18 13:46

Kargowski Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizuje 23.02.2011 r. (środa) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej spotkanie z Rektorem Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego – profesorem dr. hab. nauk medycznych Alfredem Owocem.


Zostanie wygłoszony wykład na temat:

„Zdrowy styl życia ze szczególnym uwzględnieniem właściwego odżywiania”.

2011/02/18 11:47

W dniu 17 lutego 2011 r. w Kargowej odbyło się spotkanie Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołwskiego z przedstawicielami Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Prezesem Zarządu Arturem Malcem i Głównym Specjalistą Projektów Inwestycyjnych Inwestorzy niemieckojęzyczni - Andrzejem Kailem. Ww. strefa od 1997 roku z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych.

2011/02/17 11:00

Dnia 16.02.2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z najemcami lokali użytkowych położonych w Kargowej przy ul. Marchlewskiego 4, którzy prowadzą działalność związaną ze świadczeniem usług medycznych w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prywatnie. Tematem spotkania było zasięgnięcie opinii najemców w/w lokali dotyczącej ich zainteresowania wykupem zajmowanych lokali.

2011/02/17 9:45

Poniżej publikujemy list Burmistrza Kargowej do mieszkańców Miasta i Gminy Kargowa oraz listę do wypełnienia osób popierających wniosek. Prosimy osoby chętne o zaangażowanie się w zbieranie jak największej liczby podpisów i dostraczenie ich do Urzędu Miejskiego w Kargowej. Podpisy można składać również w sekretariacie Urzędu.

Poniżej lista do wydrukowania.

 

2011/02/15 15:24

W dniu 15 lutego 2011 roku rozpoczęła pracę na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej w Kargowej Pani Katarzyna Suchińska. W obecności Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego złożyła ślubowanie, którego treść określa Ustawa o strażach gminnych.

 

2011/02/15 11:47

Dnia 14 lutego 2011 r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie sołeckie w Smolnie Wielkim. W posiedzeniu sprawozdawczo - wyborczym uczestniczyło 136 mieszkańców wsi. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa. W głosowaniu tajnym Pani Halina Masłowska otrzymała 92 głosy, Pani Halina Kardel – 36 głosów.

2011/02/15 8:32

W dniu 14.02.2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski uczestniczył w VI zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
Podczas obrad przedstawiono m.in. informację na temat postępu budowy lubuskich odcinków autostrady A-2 oraz drogi S-3 oraz uchwalono Lubuską Strategię Zatrudnienia na lata 2011-2020.

2011/02/15 8:02

W dniu 14 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie zastępcy Burmistrza Kargowej Pana Krzysztofa Wozińskiego z przedstawicielami firmy „WA-LE S.C. Udo Wagner - Anja Lembke”, zajmującą się przygotowaniem dokumentów pod budowę farm wiatrowych.


W trakcie spotkania poinformowano Burmistrza, że firma nadal jest zainteresowana realizacją budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Kargowa. Celem realizacji inwestycji należy dokonać pomiary wiatru, które inwestor planuje wykonać jesienią br.

2011/02/14 12:11

Dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej pełnione w miesiącu lutym w Urzędzie Miejskim w Kargowej:

  1. 09.02.2011 r. – Jolanta Jaworska, Anna Wierzbińska (pokój nr 7)
  2. 16.02 2011 r. – Józef Gąsiorowski, Teresa Polańska (pokój nr 3)
  3. 23.02.2011 r. – Dariusz Szajer, Rafał Gasztyk, Barbara Pajcz ( pokój nr 7)
2011/02/11 14:30

Thomas Karge

9 lutego 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Berlinie z dr Thomasem Karge – właścicielem dużej rodzinnej firmy wydawnictw medycznych siedzibą w Bazylei (Szwajcaria).

2011/02/11 11:53

Dnia 11 lutego br. o godz. 9.00 Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Kożuchowie Panią Natalią Pawlak - Prezesem Zarządu i Panem Tadeuszem Kupriańczykiem - Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej.

 

Przedmiotem rozmowy była sprawa wzajemnej współpracy Gminy z Bankiem, w tym obsługa finansowa gminy prowadzona przez Bank Spółdzielczy w Kożuchowie, oddział w Kargowej.

 

Strony