2011/03/03 10:54

Szanowni Mieszkańcy,
Serdecznie zapraszamy do rejestracji w naszym BEZPŁATNYM gminnym Komunikatorze SMS. Ma on nam zapewnić sprawne i szybkie dotarcie do Was z ważnymi i ciekawymi informacjami z naszego regionu.

 

2011/03/02 7:39

24 lutego odbyły się w Drzonkowie finały Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w tenisie stołowym. Doskonale spisali się w nich uczniowie SP Kargowa Piotr Reiner i Kamil Lorenc zajmując III miejsce.

2011/03/01 9:13

28 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Obrze Dolnej odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej. Na 89 uprawnionych do głosowaniu w zebraniu udział wzięło 47 mieszkańców wsi tj. 53 %.


O godz. 18.00 Przewodniczący Zebrania Pan Krzysztof Woziński - Z-ca Burmistrza upoważniony przez Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego otworzył posiedzenie witając wszystkich przybyłych.

2011/02/25 11:20

 

Dnia 24 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Starym Jaromierzu odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej. Na 171 uprawnionych do głosowaniu w zebraniu udział wzięło 57 mieszkańców wsi tj.33%.

2011/02/25 8:19

 

Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski uczestniczył w dniu 23 lutego 2011 r. w pierwszej tegorocznej Konferencji Regionu Kozła, która miała miejsce w Urzędzie Gminy w Siedlcu. W skład Konferencji weszli nowi przedstawiciele gmin stowarzyszonych, którzy zostali delegowani przez rady poszczególnych gmin w związku z rozpoczęciem nowej kadencji władz samorządowych. Obradami Konferencji kierował nowy starosta Regionu Kozła Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka.

 

2011/02/24 15:27

 

Na wykład, który odbył się 23 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury przybyła liczna grupa mieszkańców Kargowej oraz 8 mieszkanek Smolna Wielkiego z Panią sołtys – Haliną Masłowską.

2011/02/24 11:24

 

W dniu 15 lutego 2011 roku Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z dyrekcją zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W trakcie spotkania omówione zostały kierunki działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 32 w miejscowościach Kargowa oraz Chwalim, możliwości budowy ścieżki rowerowej między tymi miejscowościami oraz problemy związane z odwodnieniem ulicy Zamieście.

2011/02/24 9:41

 

H A R M O N O G R A M
zebrań wiejskich w gminie Kargowa w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich, które odbędą się w najbliższym czasie

 

1. Stary Jaromierz - 24.02.2011, godz. 18.00 (czwartek)

2. Obrad Dolna - 28.02.2011, godz. 18.00 (poniedziałek)

3. Nowy Jaromierz - 02.03.2011, godz. 18.00 (środa)

4. Dąbrówka - 07.03.2011, godz. 18.00 (poniedziałek)

5. Smolno Małe - 10.03.2011, godz. 18.00 (środa)

2011/02/24 7:49

 

W dniu 23 lutego 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Dyrektorem Naczelnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Sulechowa – Beatą Kucuń i Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa – lekarzem Wojciechem Świtała.

2011/02/23 14:49

 

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Kargowej, Zastępca Burmistrza - Pan Krzysztof Woziński, spotkał się z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze  Panem Edmundem Wawrzyniakiem oraz Panem Januszem Skopowskim.

2011/02/23 14:05

 

Na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Prezes Rady Ministrów, wydał rozporządzenie, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2011/02/23 10:05

 

Dnia 22 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Karszynie odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej, przy frekwencji wynoszącej 76 osób tj. 33%.


O godz. 18.00 Przewodniczący Zebrania Pan Sebastian Ciemnoczołowski Burmistrz Kargowej otworzył posiedzenie, witając wszystkich przybyłych. Burmistrz zapoznał obecnych z trybem wyboru sołtysa i rady sołeckiej, a pod koniec zebrania odpowiadał na zgłoszone pytania i wnioski, dotyczące między innymi budowy wodociągu w tej wsi.

 

2011/02/22 20:32

Dnia 22 lutego 2011 r. w Zielonej Górze w Urzędzie Marszałkowskim (sala kolumnowa) odbyła się konferencja pn. "Lubuskie w sieci". Szczegóły na www.lubuskie.pl

2011/02/22 16:00

W dniu 18 lutego 2011 roku o godz. 18:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Jaromierzu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Na specjalne zaproszenie Burmistrza Kargowej w spotkaniu wzieli udzial po raz pierwszy w historii miejscowosci, Starosta Zielonogórski Ireneusz Plechan oraz Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo.

2011/02/22 15:56

W dniu 18 lutego 2011 roku o godz. 19:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnie Wielkim odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Kargowej – Sebastian Ciemnoczołowski oraz przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Mariusz Bieława. Głównym tematem poruszonym na zebraniu było wznowienie działalności OSP oraz wybór nowego zarządu OSP.


W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd

Strony