2011/05/20 13:17

 

Wczoraj tj. 19 maja br. na terenie Gminy Kargowa gościł Starosta Powiatu Zielonogórskiego Ireneusz Plechan. Celem wizyty było omówienie stanu dróg powiatowych na terenie gminy. W tej sprawie udali się na wizję lokalną do Smolna Wielkiego celem omówienia budowy chodnika przy sklepie spożywczo – przemysłowym, a także zrzutu wody deszczowej do zbiornika retencyjnego tj. wyprofilowanie i jego ogrodzenie. Wymienione obiekty znajdują się przy drodze powiatowej.

2011/05/20 13:10

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej zorganizowała 20 maja br. Seminarium dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych oraz kierowników filii bibliotecznych powiatu zielonogórskiego.

2011/05/20 12:45

 

   Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski uczestniczył w I posiedzeniu Społecznej Rady Gospodarczej. Nowo powołana Rada wyłoniła ze swego grona Przewodniczącego, którym jednogłośnie wybrany został Piotr Napierała, a jego zastępcą Damian Maj . W spotkaniu uczestniczył również Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych i Promocji Przemysław Nitschka oraz sekretarz Gminy Teresa Gorzelanna.

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/05/20 11:29

   W dniu 18 maja 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Zielonej Górze z Aleksandrą Nietopiel z Radia Plus. 
   Rozmowa dotyczyła spotkania piłkarskiego pomiędzy ,,Reprezentacją Polskich Bezdomnych”, a ,,Drużyną Przyjaciół Macieja Kozłowskiego’’, które ma się odbyć podczas obchodów Dni Kargowej pod nazwą ,,Święto Czekolady’’ w dniach 24-26 czerwca 2011 r.

   Burmistrz przedstawił także najważniejsze imprezy, jakie będą miały miejsce w tych dniach, m.in.:

2011/05/19 14:26

W dniu 20 maja 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski będzie uczestniczył w konferencji „Gospodarka wodna w województwie lubuskim w aspekcie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – stan aktualny i zadania na przyszłość”. W konferencji uczestniczyć będą: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Stanisław Gawłowski, Wojewoda Lubuski – Helena Hatka i Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak.

2011/05/19 14:14

Kluczową inwestycją do realizacji na terenie Gminy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obwodnicy Kargowej w ciągu drogi krajowej nr 32.

Działanie władz w rozwiązaniu tego problemu skutkuje zainteresowaniem się organów państwowych koniecznością realizacji zadania, a co się z tym wiąże nadzieją na pozyskanie środków na realizacje inwestycji. W załączeniu pismo z Ministerstwa Infrastruktury Departament Dróg i Autostrad w sprawie budowy obwodnicy Kargowej.

2011/05/19 13:39

   W dniu 19 maja 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z przedstawicielkami Rady Rodziców z kargowskiego przedszkola - Magdaleną Olczyk i Małgorzatą Mortas-Gągorowską.


2011/05/19 13:34

Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski, wraz z zastępcą Krzysztofem Wozińskim w dniu 19 maja 2011 roku odbył spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz bezpośrednio zarządzającymi drogami krajowym na terenie gminy Kargowa przedstawicielami GDDKiA Rejonu nowosolskiego.

2011/05/19 13:04

Z okazji uroczystości beatyfikacji papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej im Kpt. Więckowskiego "ze zbiorów kargowskiego filatelisty Janusza Baszyńskiego prezentowany jest zbiór filatelistyczny Karol Wojtyła - Jan Paweł II.

Na ponad 320 kartach w oparciu o znaczki, karty pocztowe kasowniki okolicznościowe przedstawiona jest historia Karola Wojtyły. Jego wybór na Stolicę Piotrową, wizyty w Polsce.

Wystawę można oglądać do 25 maja w godzinach pracy szkoły.

2011/05/19 12:57

7 maja 2011r. w budynku Centrum Poczty ORJ w Zielonej Górze przy ul. Westerplatte odbył się finał okręgowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego MAZURY CUD NATURY.

2011/05/19 12:28

 

 

Na kawę i ciasto zapraszają lokalni cukiernicy i kupcy: Państwo Delijewscy, Elsnerowie, Lebiedzińscy oraz Pan Rafał Skrzypczak i Pani Renata Reiner.


Imprezę pomogli sfinansować:

- Bank spódzielczy w Siedlcu. Oddział w Kargowej
- Bank Spółdzielczy w Kożuchowie. Odział w Kargowej

- Bomafar

- Gorzelnia rolnicza - Szukalski

- Hurtownia WIDA

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/05/19 12:06

2011/05/19 11:24

W dniu 17 maja 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski uczestniczył w majowym pikniku w Starym Jaromierzu. Spotkanie kulturalno - rekreacyjne zorganizowane zostało pod hasłem "Wesoło i bezpiecznie".

 

Strona Główna / Święto czekolady 2011
2011/05/19 8:30

 

2011/05/18 13:32

Szanowni Państwo,

 

Wielkimi krokami zbliża się czas wyborów parlamentarnych. Na jesieni 2011 roku będziemy decydować o tym kto w naszym imieniu będzie reprezentował nasz region w Sejmie i Senacie RP.

W trakcie moich rozmów z mieszkańcami często pada pytanie czy będę ubiegał się o mandat posła na Sejm RP.

2011/05/17 13:36

Referat Inwestycji, Funduszy Unijnych i Promocji w Urzędzie Miasta Kargowa, przyjmuje nieodpłatnie informacje od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, o prywatnych ofertach sprzedaży, dzierżawy, najmu nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych znajdujących się na terenie Gminy Kargowa.

 

spełniających następujące parametry:

2011/05/17 12:19

W dniach 11 – 13 maja br. aż 65-ciu włodarzy z lubuskich gmin spotkało się w Karpaczu na 3 dni, by przedyskutować i wypracować wspólne stanowiska w ważkich dla JST sprawach.

 

Strony