2021/01/21 7:27

W dniu 25 stycznia 2021 r. obchodzimy 76. rocznicę mordu kobiet w Starym Jaromierzu. Był to mord dokonany na 41 więźniarkach pędzonych przez hitlerowców w „Marszu śmierci” do Dachau. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Kargowa i nie tylko do upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń poprzez oddanie hołdu pomordowanym.

2021/01/18 14:11

W dniu 15 stycznia 2021 r. po raz pierwszy w tym roku w ,,MAMMOBUSIE’’ usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,DIAGNOSTYK’’ z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ skorzystały 53 Panie z 61 zarejestrowanych z całego terenu miasta i gminy Kargowa.

2021/01/18 13:19

Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2021 roku

2021/01/15 9:32

Dotyczy uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego przez Sulechowskie Stowarzyszenie „Amazonek”

Strona Główna / koronawirus
2021/01/15 9:07

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 Wojewoda Lubuski polecił Burmistrzowi Kargowej zapewnienie transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Transport przeznaczony jest dla osób:

2021/01/14 12:56

Dnia 15 stycznia 2021 r. na Placu przed Ratuszem przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 130 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w 1968 r.,1969 r., 1970 r. oraz 1971 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

2021/01/14 8:52

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku należy złożyć w terminie od 1 lutego 2021 do 01 marca 2021 roku. (pokój nr 3).

2021/01/07 20:19

Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Kargowej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku.

2021/01/07 15:05

Gmina Kargowa ponownie podpisała z Powiatem Zielonogórskim Porozumienie o realizacji zadania zleconego ustawowo z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu  nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021.

Lokalizacja i godziny otwarcia punktu:

Budynek Urzędu Miasta w Kargowej, ul. Rynek 33, pok. nr 4 .
poniedziałek: 13.00-17.00,  wtorek: 8.00-12.00

Strona Główna / koronawirus
2021/01/05 19:11

Informacja ze strony Ministerstwa Zdrowia

Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) są przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, rodzice wcześniaków.

2021/01/05 10:38

Oferta Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek

2021/01/04 11:51

Harmonogram wywozu odpadów od 1.I-31.XII 2021

2021/01/04 7:22

Informujemy, że ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 20 października 2020 r.  w sprawie zawieszenia osobistego udzielania porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nadal obowiązuje (ogłoszenie w załączeniu).

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

2020/12/31 12:46

Rok 1938. Marta z kuzynką Janką po pracy na winnicy schodzą do wsi Chwalim, którą pół roku wcześniej władze III Rzeszy przemianowały na Altreben. Kobiety nie idą od razu do swoich domów. Zachodzą na pobliski cmentarz. Tu gdzie nagrobki Petrasów, Klójów, Swadów, Jendrzików, Hoffmannów, Figlarków… Marta i Janka jeszcze nie wiedzą, że z nimi wszystkimi zmartwychwstaną. W 2017 roku.

2020/12/28 10:17

W dniu 17 grudnia 2020 r. w sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej odbył się II Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.  Rozgrywki przebiegały  w dwóch kategoriach wiekowych: Żaka i Orlika. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, organizatorzy nie zaprosili zespołów z innych miejscowości. Dlatego w turnieju brały udział dzieci z dwóch miejscowych klubów APF i MUKS. Wszystkie dzieci, które brały udział w rozgrywkach otrzymały medale i upominek.

2020/12/23 11:46

Uprzejmie informujemy, że następują zmiany godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kargowej zlokalizowany na terenie byłego Składowiska Odpadów w Kargowej przy ulicy Zamieście w następujących dniach:

- 24  i 31 grudnia 2020 – nieczynne

- 2 stycznia 2021 – nieczynne

2020/12/17 10:36

W związku z pojawieniem się ogniska Ptasiej Grypy w miejscowości Chobienice prosimy hodowców drobiu na terenie gminy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wszelkich zasad bioasekuracji. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej ulotką otrzymaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz linkiem do materiałów informacyjnych.

2020/12/16 10:12

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła wznowienie programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej” na rok 2021. Gmina Kargowa od początku zainicjowania programu aplikuje o środki na „Opiekę wytchnieniową”, również w 2021 roku przystąpimy do realizacji programu. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie.

2020/12/16 10:07

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się zdalny tryb obradowania XXIV sesji Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00.

Transmisja będzie dostęrpna pod adresem: https://user.sesje.pl/?

Strony