2021/02/05 7:08

Ochotnicza Straż Pożarna z Kargowej wspólnie ze Stowarzyszeniem „Serce Kargowej" pomaga najstarszym mieszkańcom gminy w ramach rządowego programu „Wspieraj seniora".

Wypowiadają się Sabina Kokocińska – szefowa DDS, Oskar Krzyżostaniak – Prezes OSP Kargowa oraz Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej. Wypowiedzi można odsłuchać na stronie Radia Zachód.

2021/02/03 14:20

W związku z wejściem Gminy Kargowa w strefę zagrożoną ptasią grypą informujemy o konieczności zachowania zasad bioasekuracji na terenie gospodarstwa. Drób powinien być trzymany w zamknięciu w celu uniknięcia kontaktu z dzikim ptactwem.

Informujemy również o konieczności zgłoszenia hodowli przyzagrodowej ptactwa (Imię, Nazwisko, adres, ilość ptactwa) w Urzędzie miejskim w celu zbiorczego przesłania tych informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.

2021/02/03 11:01

Oddaj krew. Uratuj życie.

2021/02/02 12:21

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres 2021/2022 rozpoczynający się 01 czerwca 2021r. są przyjmowane od 01 lutego 2021r. Od tego dnia można składać dokumenty wyłącznie drogą eletroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, profil zaufany, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

2021/02/01 7:47

Burmistrz Kargowej - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

2021/01/31 11:49
E-SKARBONKA – wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!!!

2021/01/31 11:45

29. Finał! Bądźcie z Nami Online - Transmisja startuje o 16:00 na Facebooku. https://www.facebook.com/GCKKargowa

2021/01/29 10:47

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Ochotniczej straży pożarnej w Kargowej" złożoną w dniu 27 stycznia 2021 roku na wsparcie zadania publicznego pn.
„Wspieranie Seniorów w wieku 70+”.

2021/01/29 10:40

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę kargowskiego Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Serce Kargowej” złożoną w dniu 27 stycznia 2021 roku na wsparcie zadania publicznego pn.„Wspieranie Seniorów w wieku 70+”.

2021/01/28 13:54

Protokół z posiedzenia prac Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kargowa w 2021 roku.

2021/01/28 13:47

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego  w Polsce za 2019, przeprowadzony przez Forum Ekonomiczne Europejskiego Kongresu Samorządu, usytuował Gminę Kargowa na 56 miejscu z 628 gmin miejsko-wiejskich w kraju. Gmina Kargowa wśród  lubuskich gmin miejsko-wiejskich zajęła trzecie miejsce. Ranking wyróżnia gminy, które w umiejętny sposób zarządzają finansami, skutecznie starają się o środki zewnętrzne, nie zadłużają się.

2021/01/28 7:39

Lubuski Biznes ma POWER.

 

2021/01/28 7:34

27 stycznia w Urzędzie Miejskim  odbyło się spotkanie Rady Budowy inwestycji pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” . W roboczym spotkaniu oprócz burmistrza i prezesa spółki komunalnej Henryka Jagody uczestniczyli – dyrektor Realizacji Kontraktów firmy Metrolog z Czarnkowa, kierownik budowy z zespołem inżynierów oraz inspektorzy nadzoru. Wykonawca przedstawił harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji oraz zapewnił, że prowadzenie prac modernizacyjnych nie zakłóci ciągłości dostaw wody dla mieszkańców.

2021/01/27 12:47

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie 25 stycznia 2021 został ponownie otwarty dla wszystkich pacjentów. Udzielane są świadczenia zdrowotne w pełnym wymiarze na wszystkich Oddziałach szpitala, w Poradniach specjalistycznych oraz Zakładzie fizjoterapii. Jednocześnie informujemy, że Szpital w Sulechowie jest doskonale przygotowany, aby zapewnić pacjentom pełne bezpieczeństwo, zachowane są wszelkie środki ostrożności ,aby uniknąć zakażenia Covid - 19.

2021/01/27 10:16

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 1 lutego 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.     

2021/01/26 12:35

W poniedziałek 25 stycznia 2021 r. obchodziliśmy 76. rocznicę mordu dokonanego przez hitlerowców w lesie w pobliżu Starego Jaromierza na 41 kobietach pędzonych w „Marszu śmierci” do Dachau. Dokładnie 76 lat po tych tragicznych wydarzeniach pod obeliskiem ku czci zamordowanych odbyły się uroczystości, na które przybyli mieszkańcy gminy, przedstawiciele samorządu powiatowego, burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Pokorski, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, członkowie Domu Seniora.

2021/01/26 9:12

Szczepimy się. Szczegóły w załączniku.

2021/01/22 10:48

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegóły w załączniku.

2021/01/21 11:30

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

składam Wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, radości, pociechy z wnucząt, długich lat życia

oraz wszelkiej pomyślności. Ten szczególny dzień jest okazją,

aby podziękować Wam za waszą dobroć, cierpliwość i miłość

oraz wsparcie, którymi obdarzacie swoje dzieci i wnuki każdego dnia.

Szanowni Państwo, sto lat!

Strony