2021/02/19 12:14

Informacja dotycząca wycofania ofert na realizację zadań publicznych pn. „Program Wspieraj seniora na rok 2021”.

2021/02/18 14:50

W związku ze zmianami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Kargowej związanymi z przejściem na emeryturę przez Panią Teresę Gorzelanną, w ramach awansu wewnętrznego stanowisko Sekretarza Gminy Kargowa objęła Pani Magdalena Żurawiecka.

2021/02/18 13:18

Niezwykle miło nam poinformować, że przedsiębiorcy z Gminy Kargowa, tj. Manufaktura DEC z Karszyna i Fisch Net z Wojnowa odebrali od  Marszałka Stanisława Tomczyszyna certyfikat i tablicę Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

2021/02/18 13:16

Ze względu na wystąpienie ogniska wysoko zjadliwej odmiany ptasiej grypy (HPAI) na terenie Gminy Trzebiechów, zaleca się przestrzegania następujących zasad:

PTACTWO W OBSZARZE ZAGROŻONYM OBEJMUJĄCYM W CHWILI OBECNEJ OBSZAR O PROMIENIU 10 km WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI TRZEBIECHÓW MUSI ZOSTAĆ NIEZWŁOCZNIE ZAMKNIĘTE

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

2021/02/18 13:09

16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Kargowej spotkali się włodarze czterech gmin – Izabela Staszak wójt Gminy Trzebiechów, Krzysztof Gola wójt Gminy Bojadła, Bernard Radny burmistrz Babimostu i Jerzy Fabiś burmistrz Kargowej z zastępcą burmistrza Martą Paron w sprawie utworzenia partnerstwa sąsiadujących gmin, w celu wspólnego ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej. W toku dyskusji dokonano przeglądu potrzeb inwestycyjnych poszczególnych gmin, zdiagnozowano tematy zadań mogące być przedmiotem wspólnych aplikacji do regionalnego programu operacyjnego...

2021/02/18 9:01

W Kargowej powstaje centrum sportowe. To nie jednostka administracyjna, ale zespół atrakcji, które pomagają w utrzymaniu aktywnego trybu życia. Wiele miesięcy remontowany był stadion, jego płyta i infrastruktura. Potem przyszedł czas na skatepark, którego dofinansowanie pieniędzmi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich się opóźnia, choć nawierzchnia powstała.

2021/02/18 8:10

– W naszej gminie zaszła potrzeba znalezienia nowych mieszkań komunalnych, bo te które są użytkowane, są już w złym stanie technicznym – tłumaczy pomysł Marta Paron, zastępca burmistrza Kargowej.

Źródło oraz więcej na https://www.zachod.pl/263656/sim-sposobem-na-glod-mieszkan/

foto: pixabay

2021/02/17 14:13

Z okazji 30 - lecia samorządu terytorialnego, Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego postanowił przyznać medale za zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. W dniu 15 lutego br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Kargowej, na której Burmistrz Kargowej wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli wyróżnienia trzem radnym: Pani Barbarze Dębickiej, Pani Jadwidze Onoszko i Panu Romanowi Mendakowi. Zasłużeni to najdłużej pełniący funkcję radnych: Pani Barbara Dębicka i Pani Jadwiga Onoszko cztery kadencje, a Pan Roman Mendak pięć kadencji.

2021/02/16 13:07

Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2021 roku

2021/02/16 11:40

W 102 rocznicę Powstania Wielkopolskiego i podpisania 16 lutego 1919 roku rozejmu w Trewirze Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś wraz z zastępcą Martą Paron i sekretarz gminy Magdaleną Żurawiecką, oddając hołd, złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod obeliskiem Powstania Wielkopolskiego na Placu Berwińskiego oraz pod obeliskiem poległych Powstańców na byłym cmentarzu ewangelickim.

2021/02/15 15:19

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na dzierżawę nieruchomości.

2021/02/15 13:08

W imieniu Starosty Powiatu Mieleckiego  rozpowszechniamy informację dotyczącą głosowania na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

Lipa została laureatką jubileuszowego X konkursu na polskie Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja, zdobywając rekordową liczbę 15346 głosów. Na potrzeby kolejnego – europejskiego już – etapu konkursu, lipa nazwana została Wiejską Dobrodziejką.

2021/02/10 14:51

Burmistrz Kargowej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości.

2021/02/10 12:25

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w dniu 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

Transmisja będzie dostępna pod adrsem: https://www.youtube.com/user/kargowa/live

2021/02/09 13:38

Przedłużony termin naboru na rachmistrzów.

2021/02/09 13:08

DOFINANSOWANIA do szkoleń dla MMŚP - Szczegóły w załączniku.

2021/02/09 9:54

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2021/02/09 9:52

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2021/02/08 14:14

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości.

2021/02/08 11:27

Iść ich śladem, by zachować pamięć. Rocznica marszu śmierci młodych dziewczyn [REPORTAŻ]

Reportaż można przeczytać na stronie "Tygodnika Krąg"

Strony