2021/10/20 14:21

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Jaromierzu zrealizowała zadanie  „Mały Strażak”, w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych - „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie pod nazwą Mały Strażak”.

2021/10/20 14:07

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości.

2021/10/20 7:46

W dniu 15 października 2021 roku Kargowę ponownie odwiedził mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 13 osób, ale krew mogło oddać 12 osób. Pobrano 5400 ml krwi pełnej. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym.

Dziękujemy i serdecznie zapraszamy!

2021/10/14 8:17

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią.

2021/10/14 7:38

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom gminy Kargowa składamy podziękowania za całokształt pracy z uczniami, rozwijanie wiedzy, za serce wkładane każdego dnia w kształtowanie świadomości młodego pokolenia.

Życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom tym starszym i tym młodszym wróciła do Państwa w postaci mądrych i wykształconych ludzi.

Burmistrz Kargowej

2021/10/13 14:49

W dniu 8 października 2021 roku rodziny minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do przyszłorocznej edycji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i...

2021/10/13 13:50

Stowarzyszenie Serce Kargowej pozyskało fundusze na zorganizowanie spotkania pt. „Solidarność międzypokoleniowa w Gminie Kargowa” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Spotkanie miało miejsce w dniu 8.10.2021 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej. Stowarzyszenie zakupiło stroje dla grup tanecznych z GCK w Kargowej oraz przygotowało poczęstunek dla uczestników spotkania.

2021/10/13 10:03

W dniu 06.10.2021 odbyła się wycieczka do zamku Książ. Zwiedziliśmy zamek, poznaliśmy jego historię oraz losy ostatnich właścicieli – rodziny Hochbergów. Historia Książa to niezwykła opowieść, wspaniała, zachwycająca i nierzadko tragiczna. Zobaczyliśmy przepiękne tarasy i podziwialiśmy architekturę zewnętrzną tego obiektu. Następnie udaliśmy się do palmiarni zbudowanej w latach 1911-1914 przez Jana Henryka XV dla jego żony Daisy. W palmiarni rośnie ponad 250 gatunków roślin
z różnych stref klimatycznych m.in. palmy, bambusy, fikusy, kaktusy, agawy i rośliny cytrusowe.

2021/10/13 8:43

Budżet obywatelski Kargowej na rok 2022 coraz bliżej rozstrzygnięcia. Przypomnijmy, do budżetu obywatelskiego gminy zgłoszono trzy propozycje, z których komisja kwalifikacyjna wybrała dwie do dalszej oceny i głosowania.

– W budżecie zarezerwowaliśmy na ten cel 150 tysięcy złotych, a głosować można od dzisiaj – mówi Marta Paron, zastępca burmistrza Kargowej.

2021/10/12 9:48

We wtorek 28.09.2021 roku wszystkie zerówki pod opieką wychowawczyń: Elwiry Rutkiewicz – Niecieckiej, Kamili Kałczyńskiej oraz Mai Lachnickiej, uczestniczyły w niecodziennych warsztatach, których tematem był regionalny instrument muzyczny – kozioł. Dzieci podczas warsztatów, które prowadziła pani Magdalena Rożek – kierownik biblioteki w Zbąszyniu, były cały czas zaangażowane.

2021/10/12 7:10

Ocena jakości wody.

2021/10/11 11:43

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w dniu 18 października 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

2021/10/08 13:43

6 października kolejny raz Policjanci z Posterunku Policji w Kargowej wraz z ochotnikami z OSP spotkali się z pięciolatkami z tutejszego przedszkola. W trakcie spotkania  przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa na drogach oraz w trakcie zabawy. Spotkania te wpisały się już na stałe w kalendarz wrześniowych i październikowych obowiązków Policjantów oraz Strażaków z Kargowej, które będą kontynuowane w kolejnych latach by w okresie jesienno - zimowym  przypominać najmłodszym o bezpieczeństwie.

2021/10/08 13:36

 

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, zapraszają na bezpłatne konsultacje. Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 października w Kargowej.

2021/10/08 13:33

Przy stadionie w Kargowej powstaje centrum sportowe. Po oddaniu do użytku zmodernizowanego stadionu teraz powstaje skatepark, a wkrótce pumptrack.

– Ten pierwszy obiekt już jest gotów i mógłby działać, ale procedury administracyjne nieco opóźniają jego uruchomienie – tłumaczy Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.

2021/10/08 10:43

W związku z wnioskami mieszkańców sprawie zmiany godzin połączeń autobusowych burmistrz Jerzy Fabiś spotkał się w ratuszu z Prezesem Zarządu PKS w Zielonej Górze Panem Piotrem Pasterniakiem. Prezes Zarządu przedstawił propozycję korekty dwóch kursów Zielona Góra – Sulechów- Kargowa. Rozmowy dotyczyły także zwiększenia częstotliwości połączeń Sulechów - Kargowa. Prezes przedłożył propozycję współpracy z przedsiębiorstwem PKS opartą na zasadzie porozumienia z gminą Sulechów, z wykorzystaniem środków z programu rządowego - Funduszu rozwoju przewozów autobusowych...

2021/10/08 9:37

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

15 grudnia 2020 r. w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Kargowa została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla projektu pn. ,,Budowa placu zabaw w obrębie dz. ew. nr 355 w Kargowej”. Operacja ma na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w obrębie dz. ew. nr 355 w Kargowej.

Strona Główna / Budżet Obywatelski
2021/10/07 13:00

Przedstawiamy zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Zapraszamy do głosowania nad wybranymi zadaniami w dniach od 11 października do 22 października 2021 r. Przypominamy, że każdy mieszkaniec może wybrać tylko jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy oraz oddać tylko jeden głos.

2021/10/06 10:34

 

Badaj się! KOLONOSKOPIA dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim.

2021/10/05 13:29

Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie:

Strony