Organizacje pozarządowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (BIP)

Wykaz stowarzyszeń, klubów, organizacji działających na terenie gminy Kargowa

Wykaz stowarzyszeń, klubów, organizacji działających na terenie gminy Kargowa

L.P.

Nazwa organizacji, klubu, stowarzyszenia

Adres (siedziba, organizacji, klubu, stowarzyszenia)   

 

1.

Unia Inicjatyw Lokalnych

 

66-120 Kargowa

ul. Powstańców Wielkopolskich 8

 

2.

Zrzeszenie Kupców Miasta i Gminy

66-120 Kargowa 

ul. Kościelna 4/3

3.

Uczniowski Klub Sportowy „TOP – SPIN”

 

 

66-120 Kargowa

ul. Kościelna 45

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka”

66-120 Kargowa

ul. Szkolna 1

5.

Miejski Klub Sportowy „Cargovia”

66-120 Kargowa

ul. Modrzewiowa 9  

6.

Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

66-120 Kargowa

ul. Browarna 7
 

7.

Lubuski Klub Turystyczny „AGROŚ”

66-120 Kargowa

ul. Browarna 7A  

8.

Wojnowo – Perspektywą Turystyczną Ziemi Kargowskiej – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego

 

66-120 Kargowa  

Wojnowo 15a

9.

Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego

 

 66-120 Kargowa  

ul. Dolna 38

 

10.

Parafialny Zespół Caritas

66-120 Kargowa

ul. Kościelna 43

11.

Stowarzyszenie Muzyczne Forum 

 

 66-120 Kargowa  

ul. Sulechowska 32

 

12.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolno Wielkie

Smolno Wielkie 115

66-120 Kargowa   

13.

Stowarzyszenie wsi-Karszyn- Dąbrówka, Organizacji Działającej na Rzecz Rozwoju Lokalnego

Karszyn 29

66-120 Kargowa

14.

Kółko Rolnicze (Koło Gospodyń Wiejskich)

Smolno Wielkie 106

66-120 Kargowa

15.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „PIAST”

 

Sulechów  z/s W Wojnowie

66-120 Kargowa

16.

MUKS Kargowa

ul. Ogrodowa 7

 

66-120 Kargowa

17.

Stowarzyszenie Serce Kargowej

Ul. Browarna 7

66-120 Kargowa