Świadczenie 500+

Program 500+

Burmistrz Kargowej informuje, że na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.