Umowa użyczenia z GCK w Kargowej

Umowa użyczenia zawarta w Kargowej w dniu 15 czerwca 2015 pomiędzy “Fundacją Elke i Stefan Petriuk im. Wilhelma Blanke" a Gminnym Centrum Kultury w Kargowej

Umowa użyczenia zawarta w Kargowej w dniu 15 czerwca 2015 pomiędzy “Fundacją Elke i Stefan Petriuk im. Wilhelma Blanke" a Gminnym Centrum Kultury w Kargowej.

Vertrag über die Nutzung beschlossen in Kargowa am 15. Juni 2015 zwischen der “Wilhelm Blanke Stiftung von Elke und Stefan Petriuk" und dem Gemeinde Kulturzentrum in Kargowa.