Budżet Obywatelski

Zapraszamy do głosowania nad Budżetem Obywatelskim na 2017 rok

Od dnia 17 października 2016 r. można głosować nad wyborem zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.  Wszystkie wniesione projekty przeszły proces weryfikacji i po pozytywnym ich zakwalifikowaniu poddajemy pod państwa głosowanie. Przypominamy, że na zadania te wyodrębniona zostanie w budżecie gminy  kwota 150 tys. zł.

Można głosować na poszczególne propozycje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu w dniach 17 - 21 października 2017 roku, pokój nr 19.

Zapraszamy do udziału w IV edycji budżetu obywatelskiego na 2017r.

W bieżącym roku mieszkańcy Kargowej w okresie od 1 do 30 września  br. będą mogli zgłosić propozycje zadań do realizacji w 2017 roku, które ich zdaniem są potrzebne niezależnie od zadań realizowanych przez Burmistrza Kargowej. Na budżet IV edycji przewidziano 150 000 złotych.

Na czym polega Budżet Obywatelski?

Mieszkańcy zdecydowali, co dla nich ważne

Głosowanie na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 2016 zakończone. Wygrał plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dąbrówka.

Artykuł pochodzi z Gazety Lubuskiej (Poniedziałek, 16 listopada 2015 r.).

Wybrane zadania w Budżecie Obywatelskim na 2016 rok

98 mieszkańców Kargowej oddało głosy wcześniej zgłoszonym i zweryfikowanym zadaniom w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej prezentujemy tabelę informującą o zgłoszonych zadaniach w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok i uzyskanej punktacji.

Budżet Obywatelski 2016 rok – głosowanie nad wyborem zadań

Od dnia 19 października 2015 r. można głosować nad wyborem zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.  Wszystkie wniesione projekty przeszły proces weryfikacji i po pozytywnym ich zakwalifikowaniu poddajemy pod państwa głosowanie. Przypominamy, że na zadania te wyodrębniona zostanie w budżecie gminy  kwota 150 tys. zł.

Można głosować na poszczególne propozycje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu w dniach 19 - 30 października 2015 roku, pokój nr 19.

ZESTAWIENIE

Budżet Obywatelski 2016 – Możesz sam zdecydować o wyglądzie swojego miasta. Termin zgłoszeń do 9 października br.

Szanowni Mieszkańcy,

Pracujemy nad przygotowaniem projektu budżetu gminy na 2016 rok. Proponuję wydzielenie w budżecie roku 2016  kwoty 150.000 zł na tzw. Budżet Obywatelski.

Na czym polega Budżet Obywatelski?

Wybrana inwestycja w Budżecie Obywatelskim 2015 roku

145 mieszkańców Kargowej oddało głosy przyznając punkty w skali 0-5 wcześniej zgłoszonym i zweryfikowanym zadaniom w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Źródlana- I etap, ul. Polna- II etap” uzyskała najwięcej punktów w głosowaniu mieszkańców miasta. Na wybrane przedsięwzięcia wydzielone zostanie w budżecie przyszłego roku kwota 200 tys. zł.

Budżet Obywatelski 2015 rok – głosowanie nad wyborem zadań inwestycyjnych

Od dnia 20 października 2014 r. można głosować nad wyborem zadań inwestycyjnych zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.  Wszystkie przekazane przez wnioskodawców projekty zadań przeszły proces weryfikacji i po pozytywnym ich zakwalifikowaniu przekazane zostały pod państwa głosowanie. Przypominamy, że na zadania te wyodrębniona zostanie w budżecie gminy  kwota 200 tys. zł.

Można głosować na poszczególne propozycje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu w dniach 20-31 października 2014 roku, pokój nr 19.

Budżet Obywatelski 2015 – Możesz sam zdecydować o wyglądzie swojego miasta. Termin zgłoszeń do 15 października br.

Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego dla Kargowej. Tak jak w przypadku funduszów sołeckich (ok. 100 tys. zł) chcielibyśmy, aby także mieszkańcy miasta mogli decydować o tym, na co część budżetu gminy będzie przeznaczona. Tak jak rok temu, na przedsięwzięcia, które chcieliby Państwo, aby były zrealizowane w Kargowej w 2015 roku, wydzielono w budżecie gminy 200 tys. zł. W 2013 roku Państwa decyzją wybrano dwa projekty: siłownię pod chmurką i stworzenie publicznej toalety, które właśnie są realizowane.

Budżet Obywatelski - etap II (propozycje zadań i inwestycji)

Zakończył się okres weryfikacji zgłoszonych przez mieszkańców Kargowej propozycji zadań i inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2014.

Przypomnijmy, że na zadania te wyodrębniona zostanie w budżecie na przyszły rok kwota 200 tys. zł. Zadanie, które zostanie przez Państwa wybrane w dalszym etapie nie może więc przekraczać tej kwoty.

Zweryfikowane pozytywnie i przekazane pod Państwa głosowanie mogły być tylko te propozycje, które dotyczą zadań gminy i będą realizowane na jej terenie.

Strony