Budżet Obywatelski

Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

Szanowni mieszkańcy gminy Kargowa,

Informujemy, że w dniu 29 października 2019 r. rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Kargowa. Mieszkańcy już po raz kolejny będą mogli zdecydować na co rozdysponować część wydatków z ogólnego budżetu gminy. Kwota przewidziana na Budżet Obywatelski w 2020 roku wynosi 150 tys. złotych.

Budżet obywatelski na 2019 rok - wybrane zadania

Konsultacje nad zadaniami do Budżetu Obywatelskiego VI edycji zakończone.
Ilość głosujących wynosiła 1594 osób. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Kargowa na 2019 rok.

Zgłoszone zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Zgłoszone zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Przedstawiamy zadnia zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Zapraszamy do głosowania nad wybranymi zadaniami.

Budżet Obywatelski na 2019 rok

Szanowni mieszkańcy Gminy Kargowa

Rada Miejska na sesji w dniu 20 sierpnia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2019 rok.
Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu podzielony jest na dwa etapy.

Wybrane inwestycje w budżecie obywatelskim na 2018 rok

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim V edycji na 2018 rok zakończone. Wzięły w nim udział 234 osoby przyznając punkty w skali 0-5 wcześniej zgłoszonym i zweryfikowanym zadaniom. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na 2018 rok.

Budżet Obywatelski 2018 r. - wybieramy zadania do realizacji

Zapraszamy do konsultacji społecznych kargowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Głosowanie rozpocznie się 16 października 2017 rok i potrwa 1 tydzień. Można głosować nad wyborem pięciu zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Wszystkie wniesione projekty przeszły proces weryfikacji i po pozytywnym ich zakwalifikowaniu poddajemy je pod państwa  ocenę. Przypominamy, że na zadania te wyodrębniona zostanie w budżecie gminy  kwota 150 tys. zł.

Zmieniaj oblicze swojego miasta i weź udział w V edycji budżetu obywatelskiego na 2018 r.

Zmieniaj oblicze swojego miasta i weź udział w V edycji  budżetu obywatelskiego na 2018 r.

W okresie od 4 do 29 września  br. mieszkańcy Kargowej będą mogli zgłosić propozycje zadań do realizacji w 2018 roku, które w ich przekonaniu najbardziej odpowiadają potrzebom miejscowego społeczeństwa niezależnie od zadań realizowanych przez Burmistrza Kargowej. Na budżet obywatelski V edycji przewidziano 150 000 złotych.

Na czym polega Budżet Obywatelski?

Wybrane inwestycje w budżecie obywatelskim na 2017 rok

Zakończono głosownie nad Budżetem Obywatelskim 2017 roku. Udział w głosowaniu wzięło 58 osób przyznając punkty w skali 0-5 wcześniej zgłoszonym i zweryfikowanym zadaniom.
Mieszkańcy w głosowaniu zdecydowanie opowiedzieli się za budową oświetlenia na  ulicy Widokowej przyznając największa liczbę punktów. Zwycięski wniosek zgłosił pan Rafał Gasztyk, mieszkaniec ul. Widokowej.

Zapraszamy do głosowania nad Budżetem Obywatelskim na 2017 rok

Od dnia 17 października 2016 r. można głosować nad wyborem zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.  Wszystkie wniesione projekty przeszły proces weryfikacji i po pozytywnym ich zakwalifikowaniu poddajemy pod państwa głosowanie. Przypominamy, że na zadania te wyodrębniona zostanie w budżecie gminy  kwota 150 tys. zł.

Można głosować na poszczególne propozycje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu w dniach 17 - 21 października 2017 roku, pokój nr 19.

Zapraszamy do udziału w IV edycji budżetu obywatelskiego na 2017r.

W bieżącym roku mieszkańcy Kargowej w okresie od 1 do 30 września  br. będą mogli zgłosić propozycje zadań do realizacji w 2017 roku, które ich zdaniem są potrzebne niezależnie od zadań realizowanych przez Burmistrza Kargowej. Na budżet IV edycji przewidziano 150 000 złotych.

Na czym polega Budżet Obywatelski?

Strony