Młodzieżowa Rada Miejska

Rada Młodzieżowa w Kargowej

Mija dwuletnia kadencja 2015 – 2017 Rady Młodzieżowej w Kargowej. „Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w Twojej szkole lub miejscowości? Lubisz nowe wyzwania? Osoby, które chciałyby zaangażować się w pracę Rady Młodzieżowej zapraszamy do kandydowania, a wszystkich pozostałych do głosowania!”. To były hasła zachęcające do kandydowania i do wzięcia udziału w wyborach do Rady Młodzieżowej w Kargowej, które miały odbyć się 11 kwietnia 2017 r.

Wybory do Rady Młodzieżowej w Kargowej 11 kwietnia 2017 r.

Mija dwuletnia kadencja Rady Młodzieży. Wybory do Rady Młodzieży kadencji 2017 -2019 zostaną przeprowadzone 11 kwietnia 2017 r.

Najważniejszym celem istnienia Rady Młodzieżowej w Kargowej jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi oraz zapewnienie młodzieży udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej - kadencja 2015-2017

 
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej:
 
Brychcy Daniel - Przewodniczący Rady

Wybory do Rady Młodzieżowej w Kargowej: Przedłużenie terminu na zgłaszanie kandydatów

Obwieszczenie
Burmistrza Kargowej
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Na podstawie § 12 ust.2 w związku z § 3 ust. Statutu Rady Młodzieży w Kargowej stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 0007.24.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Kargowej / Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 550 /

Burmistrz Kargowej podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

Wybory do Rady Młodzieżowej w Kargowej

Obwieszczenie Burmistrza Kargowej z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej

2 października 2011 r. odbyły się w okręgu Nr 1 wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej. Z uwagi na fakt, że liczba kandydatów w okręgach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9 była równa liczbie mandatów przypadających na dany okręg, w okręgach tych głosowania nie przeprowadzono a za wybranych radnych Miejska Komisja Wyborcza uznała zarejestrowanych kandydatów.