testowy

test

Rada Miejska w Kargowej

Rada Miejska w Kargowej

Adres Rady Miejskiej
ul. Rynek 33, 66 120 Kargowa
pokój nr 19
tel. (68) 352 51 31  w. 37
fax (68) 352 50 29
 
 

IX Międzynarodowe Święto Czekolady - 15 - 16 czerwca 2019 r.

IX Międzynarodowe Święto Czekolady - 15-16 czerwca 2019 r.

test

Test

Kargowski ratusz na znaczku turystycznym No.819

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW pomoc de minimis

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

Gospodarstwo Rybackie - Fisch-Net

Gospodarstwo Rybackie znajduje się w miejscowości Wojnowo nad malowniczym jeziorem Wojnowskim, które oddalone jest zaledwie 7 km od Kargowej.

Jedną z gałęzi działalności rodzinnego gospodarstwa jest kultywowanie tradycji zarówno rybackich jak i kulinarnych. W swej ofercie posiadają ponadto produkty tradycyjne tj. „Wojnowska ryba na kwaśno”, „Paprykarz Wojnowski”, a także ryby wędzone metodą tradycyjną „po rybacku” i ryby jeziorowe.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej - kadencja 2015-2017

 
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej:
 
Brychcy Daniel - Przewodniczący Rady

Awans zawodowy

W dniu 30 lipca 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego Pani Moniki Pokorskej – nauczycielka języka niemieckiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II Kargowej.

Sprawozdania Burmistrza - Archiwum (Kadencja 2010-2014)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej informuje, że: ·

w Urzędzie Miejskim w Kargowej w pokoju nr 7 i 8 w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca od godz. 16.00 do 18.00 odbywają się zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin

w Urzędzie Miejskim w Kargowej w pokoju nr 3 w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 16.00 do 18.00 obywają się zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych.

Kontakt z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii p. Ewą Kowalewską w godz. pracy OPS w Kargowej pod nr tel. 68 352 51 28.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Józef Dżumbelak - tel 667 610 819.

Strony