marsz śmierci

Upamiętniono żydowskie ofiary mordu. "By ostrzec kolejne pokolenia" [ROZMOWA]

Czasem trzeba pójść z nimi

71 lat temu, 20 lub 21 stycznia 1945 roku, z folwarków Banischvorwerk i Neuvorwerk koło Sławy będących filiami obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, wyszło w nieznanym sobie kierunku ani celu 2000 kobiet.

Artykuł pochodzi z Tygodnika Krąg (26 stycznia 2016 r., nr 4/1240)

Wspomnienia

Pragniemy przypomnieć mieszkańcom Kargowej, że 29.01.2004 r. minęła 59 rocznica wyzwolenia miasta przez Armię Czerwoną. Z tamtego okresu pochodzą spisane poniżej wspomnienia mieszkańca Kargowej p. Krystiana Grelaka. W połowie stycznia 1945r. dowiedziałem się z gazet, że Armia Czerwona przeszła do natarcia w kierunku zachodnim – na Berlin. Pewnego dnia spotkałem w mieście kolegę szkolnego Fiedlera , od którego dowiedziałem się, że sowieci są już w Częstochowie.

Relacja naocznego świadka mordu 38 kobiet w styczniu 1945 roku Pana Floriana Drzymały

W dniu 13.01.2004 r. niżej wymienione osoby przeprowadziły wywiad z p. Florianem Drzymałą, naocznym świadkiem mordu dokonanego przez Niemców na kobietach we wsi Stary Jaromierz. Oto jego relacja.

» Pochodzę z Wielkopolski, ze wsi Obra Kościelna. Kiedy rozpoczęła się okupacja hitlerowska, a wraz z nią łapanki uznałem że lepiej będzie samemu zgłosić się do Arbeitsamtu, który skierował mnie do wsi Alt Hauland (obecnie Stary Jaromierz).

Tragedia w lesie

25 stycznia 2007 roku minęła sześćdziesiąta druga rocznica mordu, dokonanego przez hitlerowskich oprawców na czterdziestu jeden więźniarkach pochodzenia żydowskiego, w lesie w odległości jednego kilometra od Starego Jaromierza w gm. Kargowa.

Marsz Śmierci - opis historyczny

Latem 1944 roku ewakuowano niemieckie obozy zagłady. Los taki spotkał więźniarki z obozu KL (niem. Konzentrationslager) Gross-Rosen (obecnie Rogoźnica k. Wałbrzycha). Transportem kolejowym dotarły do Sławy Śląskiej, skąd marszem doszły do podobozów k. Starego Strącza - Bänisch vorwerk (obecnie Potrzebówko Górne) i Neuvorwerk (obecnie Potrzebówko Dolne) i umieszczone w dwóch gospodarstwach - stodołach, oborach, chlewniach, w liczbie około 2 tysięcy.