szkoła liderów

„Kargowska Szkoła Edukacyjnych Liderów” - Harmonogram zajęć

„Kargowska Szkoła Edukacyjnych Liderów” WND-POKL.09.05.00-08-261/11 - Harmonogram zajęć

Bezpłatne szkolenia - Kargowska szkoła edukacyjnych liderów

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.