Edukacja i bezpieczeństwo

Podsumowanie projektu „Edukacja i bezpieczeństwo – inicjatywa edukacyjna w Gminie Kargowa"

Dnia 18 listopada został zakończony projekt „Edukacja i bezpieczeństwo – inicjatywa edukacyjna w Gminie Kargowa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spotkanie organizacyjne "Edukacja i bezpieczeństwo - inicjatywa edukacyjna w gminie Kargowa"

Uczestnicy projektu podczas spotkania organizacyjnego w ramach projektu pt. "Edukacja i bezpieczeństwo-inicjatywa edukacyjna w gminie Kargowa" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram - KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (RATOWNIK)

Edukacja i bezpieczeństwo – inicjatywa edukacyjna w gminie Kargowa” Nr: WND-POKL.09.05.00-08-262/11
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Harmonogram realizowanego kursu II – KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (RATOWNIK)
 

Harmonogram do pobrania poniżej.

Harmonogram szkolenia „Edukacja i bezpieczeństwo – inicjatywa edukacyjna w gminie Kargowa”

Harmonogram szkolenia „Edukacja i bezpieczeństwo – inicjatywa edukacyjna w gminie Kargowa”

nr WND-POKL.09.05.00-08-262/11

Kurs I: LIDER INICJATYW EDUKACYJNYCH NA WSI

Kurs ratowników medycznych

26 września odbyła się inauguracja kursu ratowników medycznych, który będzie się odbywał w świetlicy OSP Smolno Wielkie. W kursie bierze udział 15 uczestników. Chętnych było jak zwykle o wiele więcej, ale niestety tylko tyle było miejsc. Inaugurację kursu poprowadziła pani Marlena Marciniak.

Bezpłatne szkolenia - Edukacja i bezpieczeństwo

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.