edukacja i woda

Podsumowanie projektu pod nazwą „Edukacja i woda - inicjatywa edukacyjna w gminie Kargowa”

Dnia 30 września br. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnie Wielkim odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt pod nazwą „Edukacja i woda - inicjatywa edukacyjna w gminie Kargowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie na patent „sternika motorowodnego” odbywało się w okresie od 13 sierpnia br. i swym zakresem obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne. W szkoleniu wzięło udział 15 osób, 5 kobiet i 10 mężczyzn, choć zainteresowanie szkoleniem było o wiele większe. Program obejmował miedzy innymi: budowę jachtów motorowych, podstawy meteorologii, ratownictwa, ochrony środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowodnym. Kurs zakończył się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Egzamin na patent sternika motorowodnego "Edukacja i woda-inicjatywa edukacyjna w gminie Kargowa"

Uczestnicy projektu podczas egzaminu na patent sternika motorowodnegow ramach projektu pt. "Edukacja i woda-inicjatywa edukacyjna w gminie Kargowa" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie na patent „sternika motorowodnego”

Uczestnicy kursu na patent sternika motorowodnego w zakupionych kamizelkach ratunkowych w ramach projektu pt. "Edukacja i woda-inicjatywa edukacyjna w gminie Kargowa" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram zajęć kursu na patent sternika motorowodnego

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć kursu na patent sternika motorowodnego, który odbędzie się w dniach: 20.08.2012 do 31.08.2012.

Bezpłatne szkolenia - Edukacja i woda

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.