Kościół katolicki w Kargowej

Kościół katolicki w Kargowej

Budynek kościoła katolickiego istnieje w Kargowej (Unruhstadt/Karge) stosunkowo od niedawna. W 1902 roku zbudowano w zachodniej części miasta prowizoryczny budynek kościoła. Był to kościół filialny, podlegający wówczas parafii katolickiej w Kopanicy. Parafia ta ma kilkusetletnią historię. Utworzona została 21.08.1408r. przez biskupa Wojciecha II Jastrzębca (1362-1436, biskup 1399-1412, Arcybiskup Gniezna i Prymas Polski 1423-1436) na zarządzenie króla Władysława Jagiełły.