Wieś Karge do 1650r.

Wieś Karge do 1650 r.

Okolice Kage należą do najstarszych regionów osadniczych znajdujących się nad Obrą. Według historyków rzymskich tereny te były siedliskiem różnych germańskich plemion jak np. Gotów i Wandalów. Jednakże wykopaliska nie potwierdzają tego, gdyż rzadko znajduje się relikty piśmiennictwa, które można byłoby jednoznacznie przyporządkować określonemu czasowi.