gminna komisja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej informuje, że: ·

w Urzędzie Miejskim w Kargowej w pokoju nr 7 i 8 w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca od godz. 16.00 do 18.00 odbywają się zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin

w Urzędzie Miejskim w Kargowej w pokoju nr 3 w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 16.00 do 18.00 obywają się zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych.

Kontakt z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii p. Ewą Kowalewską w godz. pracy OPS w Kargowej pod nr tel. 68 352 51 28.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Józef Dżumbelak - tel 667 610 819.

Szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie gminy Kargowa

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej zaprasza w dniu 30 kwietnia 2013 r. /wtorek/ o godz. 15.00 na nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie gminy Kargowa.

Miejsce szkolenia: sala widowiskowa GOK w Kargowej, ul. Browarna 7

Czas szkolenia: ok. 2 godz.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez certyfikowaną specjalistkę terapii uzależnień Panią Annę Komorowską (WOTUW Zielona Góra)

Zarządzenie nr 0050.49.2011 Burmistrza Kargowej z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Zarządzenie nr 0050.48.2011 Burmistrza Kargowej z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzi

Zarządzenie Nr 0050.47.2011 Burmistrza Kargowej z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2011

Zarządzenie Nr OR. 0151-84/10 Burmistrza Kargowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ogłoszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych