mazurek

Mazurek Dąbrowskiego

 

Historia odegrania MAZURKA DĄBROWSKIEGO w KARGOWEJ

13.11.1807 r. na ziemiach zachodnich w mieście granicznym w Kargowej pierwszy raz odegrano Mazurka Dąbrowskiego. Na mocy traktatów pokojowych, podpisanych 7 i 9 lipca 1807 r. w Tylży z ziem drugiego, trzeciego i części pierwszego zaboru pruskiego zostało utworzone Księstwo Warszawskie, a jego księciem został Król Saksonii Fryderyk August, wnuk króla Augusta III Sasa.