Spotkanie z mieszkańcami miasta w sprawie budowy oczyszczalni ścieków

W sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej - 5 marca br. odbyło się spotkanie władz miasta z mieszkańcami, z udziałem szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Mirosława Ganeckiego i jego zastępcy Wojciecha Konopczyńskiego, przedsiębiorców Tadeusza i Jarosława Brychcych - właścicieli Ubojni Drobiu „Brychcy”, Krzysztofa Kaczmarka - współwłaściciela firmy WOKAR, Roberta Gulczyńskiego - dyrektora największego zakładu pracy – Oddziału Nestle w Kargowej oraz prezesa ZGK  Henryka Jagody, beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego. Władze miasta reprezentowali burmistrz Jerzy Fabiś, zastępca burmistrza Marta Paron, przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak i radni. Spotkanie miało charakter informacyjny i konsultacyjny i odbyło się w przededniu podpisania umowy na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków, środkami Unii Europejskiej w wysokości 9,8 mln zł. Nasze starania o uzyskanie wsparcia finansowego zostały uwieńczone sukcesem. Zarząd Województwa Lubuskiego 20 lutego br. podjął ostateczną uchwałę o przyznaniu środków. Wkrótce zostanie rozpisany przez ZGK przetarg na budowę nowej oczyszczalni w formule „Zaprojektuj i wbuduj”. Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 19.2 mln zł.

Celem spotkania było przedstawienie wybranej koncepcji i zaprezentowanie rozwiązań technicznych zastosowanych w przyjętej technologii oczyszczalni, szczególnie w kwestii emisji odorów. Stąd też udział inżynierów, autorów koncepcji Jarosława Wójcika i Krzysztofa Banasia z firmy E.CORAX z Zielonej Góry. Wcześniej burmistrz przypomniał całą historię związaną z lokalizacją oczyszczalni, rozważaną koncepcją przesyłu ścieków do Wolsztyna i wyborem aktualnej koncepcji. W ubiegłym roku, w wyniku szeregu spotkań z mieszkańcami oraz rozmów i konsultacji z ekspertami dokonaliśmy wspólnie z prezesem ZGK zmiany technologii przyszłej oczyszczalni ścieków na zdecydowanie nowszą i przyjętą w praktyce. Tego typu oczyszczalnię zbudowano w Nowym Tomyślu, chociaż proces technologiczny usuwania osadów przyjęty w kargowskim rozwiązaniu będzie inny, podobny do  zastosowanego  w Krośnie Odrzańskim, bezpieczniejszego dla mieszkańców pod względem emisji odorów. Obecni na spotkaniu mieszkańcy dociekali, czy proces odwadniania i stabilizacji osadów z wykorzystaniem wapna będzie bezpieczny. Eksperci zapewniali, że przyjęta technologia jest najnowszym stosowanym rozwiązaniem, dość drogim ale najskuteczniejszym w eliminacji odorów. Zarówno reaktor jak i cały proces technologiczny, łącznie ze stabilizacją osadów, będzie pod dachem z wyciągami powietrza prowadzącymi do biofiltra. Zaś wiata na granulat będzie zamknięta – doprojektowaną bramą żaluzjową.

Oczyszczalnia będzie  zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić możliwość przyjęcia wszystkich ścieków z aglomeracji Kargowa, również zwiększonych ilości w przypadku np. nawalnych deszczy. Wydajność oczyszczalni planowana jest także z uwzględnieniem gospodarczego rozwoju gminy w perspektywie przyszłych lat.

Trzygodzinne spotkanie, w czasie którego szefowie WIOŚ podkreślali wagę troski o ochronę środowiska w przedmiocie wzrastających wymogów jakościowych odprowadzanych ścieków oczyszczonych, a eksperci szczegółowo omawiali i wyjaśniali przyjęte rozwiązania technologii oczyszczalni, dało uczestnikom roboczej konferencji możliwość poznania szczegółów przygotowywanej, oczekiwanej przez przedsiębiorców i mieszkańców  inwestycji.