Ocalić od zapomnienia

W 2016 i 2017 roku mieszkańcy Wojnowa i Starego Jaromierza rozpoczęli prace porządkowe na cmentarzach ewangelickich, zlokalizowanych na terenie obu wsi. Prace polegały głównie na  odkrzaczaniu zarośniętych terenów. Pochówki na cmentarzach miały miejsce w IX i XX wieku, do roku 1945. Świadczą o tym pozostałe jeszcze nagrobki z piaskowca.

Podczas prac porządkowych pojawiły się głosy mieszkańców ażeby miejsca pochówków oznakować tablicami upamiętniającymi mieszkańców sprzed lat, którzy żyli na tych terenach, budowali domy, szkoły w każdej wsi, prowadzili gospodarstwa rolne, zajmowali się rzemiosłem, tworząc lokalną społeczność. Dzisiaj, dość zapomniane miejsca wiecznego spoczynku zostały oznaczone tablicami, które prezentujemy. Oznaczyliśmy cmentarze w Obrze Dolnej, Starym Jaromierzu, Wojnowie i Chwalimiu. Mieszkańcy wsi uznali, że w taki  sposób   wyrażą szacunek i oddadzą hołd osobom, które tworzyły lokalne społeczności w poprzednich wiekach.