Strony prowadzące do Odpowiedź Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie wniosku o sfinansowanie kosztów przeniesienia radaru