Odpowiedź Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie wniosku o sfinansowanie kosztów przeniesienia radaru

Prezentujemy Państwu kolejną negatywną i wymijającą odpowiedź Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w sprawie naszego wniosku o sfinansowanie kosztów przeniesienia radaru spod Nowego Miasteczka do Kargowej. Operacja demontażu i ponownego montażu stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość pojazdów w pasie drogi krajowej nr 32 w Kargowej kosztować ma około 10 tysięcy złotych. Ponieważ gmina nie może zgodnie z prawem sfinansować tego zadania zwróciliśmy się do ITD w Warszawie o realizację przedsięwzięcia, zgodnie z kompetencjami, z własnego budżetu. Okazuje się, że kwota 10 tysięcy złotych jest dla ITD wielkim problemem! Może trzeba będzie zorganizować publiczną zbiórkę pieniędzy w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kargowej?