Strony prowadzące do Kargowa – najbardziej patriotyczne z lubuskich miast