Strony prowadzące do Protokół sporządzony w związku z zamiarem przejęcia nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnej