Strony prowadzące do Ważne! Odpowiedź Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na pismo Burmistrza Kargowej.